Pondělí 20. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

HZS uzavřel novou smlouvu s O2 o krizové komunikaci

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR uzavřelo se společností Telefónica O2 smlouvu o zabezpečení krizové komunikace. Cílem nové smlouvy je maximální využití stávajících možností mobilních telefonů a standardu GSM pro potřeby krizového řízení.

Tato smlouva v některých oblastech navazuje na předchozí smlouvu, která platí do 30. 6. 2008 a která zajišťovala dodávku služeb a mobilních telefonů pro orgány krizového řízení.

Předmětem nové smlouvy je především možnost zajištění přednostního spojení pro mobilní telefonní čísla účastníků krizové komunikace z řad složek integrovaného záchranného systému, ministerstev, ústředních správních úřadů, orgánů krajů, orgánů obcí a dalších. Smlouva dále zajišťuje služby související se zabezpečením fungování krizových telefonních čísel při mimořádných událostech, krizových stavech a při přípravě na mimořádné události a krizové stavy. Předmětem smlouvy je také informační podpora účastníků krizové komunikace a nově také předávání informací o stavu sítě mobilního operátora v případě výluk nebo havárií.

Nová smlouva rovněž přinesla změnu v tom, že účastníci krizové komunikace mohou mít nastaveno přednostní spojení u toho čísla Telefónica O2 s paušálním tarifem, které si sami zvolí. Toto řešení je proti předchozí smlouvě pro účastníky flexibilnější, protože již nejsou omezeni jen na využití telefonních čísel z předem určené číselné řady. Zároveň není třeba vyrábět novou SIM kartu. Pokud již účastník SIM kartu s číslem Telefónica O2 vlastní, pouze požádá o nastavení služby přednostního spojení.

O uzavření této smlouvy budou počátkem května stávající uživatelé krizových telefonních čísel, které získali prostřednictvím předchozí smlouvy, informováni dopisem. Součástí dopisu budou základní informace o změnách, které nastanou po 30. 6. 2008 a odkaz na webové stránky obsahující další potřebné informace.


kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR-swo-
Sdílet