Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nejdřív požár a pak dvě vlakem sražené ženy

Jednotka Hasičského záchranného sboru Českých drah z pražské požární stanice zasahovala včera, 9.5. 2008 během několika hodin dvakrát na téměř stejném místě a to v Běchovicích. Nejprve díky bezdomovcům málem hořel les a poté projíždějící vlak srazil a usmrtil dvě ženy.

2008–05–09, 20.39 hod., Praha – Běchovice, žst.

Jednotka HZS ČD Praha vyjela vozem CAS 24/2500/400 –M3V v počtu 1+3 do žst. Praha Běchovice, kde nahlásil výpravčí výskyt kouře kdesi naproti dopravní budově. Po příjezdu na místo případu bylo jím upřesněno místo výskytu kouře a jednotka se pro nepřístupnost udaného místa vydala na pěší průzkum do označené oblasti, při kterém bylo zhruba po 200 m chůze členitým terénem zjištěno ohniště o rozloze 2×2 m. Nacházelo se uprostřed menšího lesa. Na likvidaci muselo být použito dvojice kbelíků, které si hasiči zapůjčili v nádraží. Místo bez jakékoliv příjezdové komunikace se nacházelo vzdušnou čarou zhruba 100 m od kolejiště, cisterna musela zůstat stát dalších 150 m, protože požářiště bylo přístupné pouze pěšky. Naštěstí byl kouř a následný požár zpozorován včas a tak proběhla jeho likvidace jednotkou drážních hasičů rychle, jinak hrozilo jeho rozšíření na přilehlý les a to by díky naprosto nepřístupnému terénu bylo velmi zlé. U požářiště se nacházela jakási vodní či spíš bahenní strouha, ze které bylo nabráno x kýblů ,,hasební“ látky k likvidaci plamenů, které začaly olizovat první stromek. Vše se zvládlo bleskurychle a jednotka se tak mohla vrátit zpět na základnu.

Ptáte se co bylo příčinou požáru? Vypalování kabelů bezdomovci! Je jasné, že mají mnohdy složitou životní situaci, potřebují peníze, ale proboha proč vypalují kabely uprostřed lesa??? Stačilo přijet o pár minut později a již by se nejednalo o relativně malý a banální zásah…


2008–05–09, 23.38 hod., Praha – Běchovice

Jednotka HZS ČD Praha vyjela vozem CAS 24/2500/400 –M3V v počtu 1+3 opět na trať poblíž žst. Praha Běchovice, kde nahlásil výpravčí dvě osoby sražené projíždějícím rychlíkem. Z hlášení nebylo zřejmé, kde se přesně událost nachází a ani nic bližšího o postižených osobách. Poté během cesty na místo policie upřesnila adresu, ale tam také nešlo projet, což jako první zjistila posádka sanitky Zdravotnické záchranné služby hl.m. Prahy, kterou osádka cisterny drážních hasičů potkala právě když vyjížděla zpět na silnici společně s vozidlem policie. Proběhla rychlá porada, kde se místo nehody asi nachází a kolona vozidel IZS se společně vydala na pravděpodobnou adresu. Udání místa nebylo ideální, protože jako první nehodu ohlásil strojvedoucí rychlíku, který z lokomotivy nemá přehled, kde se nachází. Strojvedoucí nebyl z Prahy, takže je to i pochopitelné. Bohužel se událost stala na místě křížení několika tratí, kde nešlo ani blíže určit kilometrovník. Vše bylo domlouváno s výpravčím z Běchovic, protože bylo jasné, že k nehodě došlo někde poblíž nádraží (jak bylo následně zjištěno, tak cca 1 km).

Kolona záchranných složek dorazila na místo, kam jí pomohl navigovat samotný stojící rychlík, který byl osvětlený a do tmy zářil. Z hlavní silnice však nebyl vidět. Po příjezdu k události se vyzbrojila osádka sanitky potřebným zdravotnickým vybavením a po domluvě vzali drážní hasiči kromě několika svítilen sebou hned také vanová nosítka, neb se stále nevědělo, krom toho, kde se sražené osoby nacházejí, zda-li jsou naživu. První osoba byla nalezena vzápětí, bohužel mrtvá. Zanedlouho se našla i druhá osoba. Tu vlak odhodil několik metru od kolejí do vysoké trávy a ve tmě ji nebylo jednoduché najít. Lékařka záchranné služby, která se dostavila na místo ve druhém voze, mohla u obou konstatovat pouze smrt. Jejich zranění byla neslučitelná se životem. Po tomto konstatování bylo zajištěno místo nehody a hasiči provedli kontrolu vlaku. Poté se přesunula cisterna HZS ČD co nejblíže k místu neštěstí, aby za pomoci stožáru osvětlila prostor nehody, kde začala svojí práci skupina policejních a drážních vyšetřovatelů za pomoci hasičů. Když bylo šetření ukončeno, drážní hasiči asistovali pohřební službě s transportem ostatků dvojice žen do automobilu a následně bylo provedeno očištění kolejového svršku pomocí desinfekčních prostředků a vysokotlaku. Po ukončení akce vydal VZ pokyn, že může být na trati opět obnoven provoz. Trať byla kvůli nehodě uzavřena více jak tři hodiny.

Příčina a okolnosti této tragické nehody jsou v šetření policie a drážních orgánů, jisté je zatím jen to, že strojvedoucí nemohl srážce nikterak zabránit.


Událost se stala zhruba kilometr od místa předchozího výjezdu JPO HZS ČD Praha. Drážní hasiči opětovně do Běchovic vyjeli dvě hodiny po návratu od zásahu na požár tamtéž.


-wap-
Sdílet