Úterý 28. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na hřišti ve Stachách je nový hydrant

Vzhledem k častému pořádání různých akcí a zejména soutěží v požárním sportu jak pro dospělé tak děti a časté potřeby vody k tomuto i pro snadnější plnění hasičských cisteren, rozhodli se členové SDH Stachy vybudovat si na ploše přilehlé k autobusovému nádraží, jež je využívána jako hasičské hřiště, podzemní hydrant.

Od nápadu k samotné realizaci nebylo daleko. Na nádraží vede vodovodní řad a proto šlo jen o to se na něj napojit a dostat hydrant na druhou stranu hřiště, tak aby byl za kádí a případná hadice k napojení nepřekážela na samotné soutěžní ploše. Po jednání se starostou obce, který vše schválil,v tomto nás zcela podpořil a z obecního rozpočtu na toto vyčlenil 5000,–Kč, se začalo ihned kopat, tak aby se vše stihlo co nejdříve.

Měli jsme předem domluvený malý bagr, který byl pronajat sponzorsky pouze za náklady, tedy za naftu. V úterý 6. května se začalo bagrovat. Už po chvíli však bylo zjištěno, že tento stroj na tohle nestačí a druhý den tedy musel přijet p.Bečvář s větším strojem. Práci provedl perfektně a taktéž pouze za naftu.

Ve středu nastoupila firma Stavoplast KL, která provedla samotné napojení na vodovodní řad a usazení podzemního hydrantu. Veškerý potřebný materiál a práci firma poskytla taktéž zcela zdarma jako oplátku za požární asistenci při svařování v areálu jejího dřevopodniku.

Vše bylo tedy připraveno na předem svolanou čtvrteční brigádu. Jelikož tento den byl státní svátek, sešlo se i dost členů. Položené potrubí bylo zasypáno pískem a posléze již zmíněným malým bagříkem zahrnuto vykopanou hlínou. Zabetonovali jsme i víko na ventil hydrantu, aby si ho případně nemohl někdo ,,vypůjčit“

Přivezli jsme i ještě asfaltový brus a dorovnali nerovnosti pod základnou a posléze vysvahovali tak, aby voda odtékala pryč ze hřiště. Zbylou zeminou se dorovnal výběh ze základny tak, aby se vybíhalo po rovině a ne z kopečka jako tomu bylo vloni.

Plocha bude nakonec ještě oseta travní směsí a bude tak připravena na plánované akce. Zejména na oslavy 111. výročí založení SDH Stachy, jež se budou konat 9. srpna a hlavně na 3. ročník soutěží ,,Dětský hasičský pětiboj“ a ,,hasičské zápolení v požárním útoku o sošku Hasiče Ohniváka“ zařazeného do seriálu soutěží Šumavské hasičské ligy.

Náklady na vybudování podzemního hydrantu se nakonec vyšplhaly jen na necelé 3 000,–Kč, kdy se platil pouze písek a nafta do bagrů.

Toto všechno by se nepodařilo bez obětavé práce místních hasičů, ochotě a spolupráci místních firem a podpory obecního úřadu. Všem patří velké poděkování.

Přejme si ať hydrant dlouho slouží bez nejmenších problémů. Aby sloužil co nejvíce jen k soutěžím a případným zásahům, pro které byl taktéž vybudován, díky snadnému přístupu k němu po ploše autobusového nádraží i těžkým hasičským cisternám, co nejméně.


http://hasici.stachy.cz/

-wap-
Sdílet