Středa 26. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Obecnici cvičně hořela půda školy

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Obecnice se společně s jednotkou HZS Středočeského kraje, PS Příbram zúčastnila námětového cvičení na simulovaný požár půdních prostor, které se uskutečnilo v pátek 9. 5. 2008 od 08.00 hod na Základní devítileté škole v Obecnici.

Požár podle scénáře vypukl v půdních prostorách Masarykovy základní devítileté školy v Obecnici dne 9. 5. 2008 v 8.30. Byl ohlášen na tísňovou linku 112. Po ohlášení byl přes HZS Kladno vyhlášen pomocí systému Kango a požární sirény 1.stupeň požárního poplachu pro místní jednotku JPO/III Obecnice a HZS Příbram .Na místo události se dostavila CAS 32 Tatra 148 a DA Avia 30 jednotky Obecnice, plošina HZS Příbram AP 37 Bronto, hasičská cisterna Mercedes Atego a policejní škodovka.

Po příjezdu JSDH Obecnice na místo události byla vyslána velitelem jednotka na průzkum, která zjistila požár půdních prostor a poté provedla evakuaci uvězněných žáků v jedné ze tříd za pomoci DT. Po ukončeném průzkumu jednotka Obecnice provedla mezi schodišťovým vedením natažení 2 proudů C a HZS Příbram jeden vysokotlaký proud. Jelikož se jednalo o dvoupodlažní budovu a jednotky zasahovaly v DT, byl zásah dosti náročný.

O likvidaci požáru střechy se postarala plošina Bronto, kterou jednotka z Obecnice zásobovala vodou z nedalekého potoka pomocí plovoucího čerpadla Niagara a stříkačky PPS 12. Druhá dodávka vody byla zajištěna pomocí cisterny CAS 32 Tatra 148. Voda do PPS 12 byla dodávána B proudem z plovoucího čerpadla Niagara. Během evakuace 80 dětí + zaměstnanců školy se nikomu nic nestalo a vše proběhlo dle směrnic evakuačního plánu školy. Na místě zásahu byl přítomen velitel požární stanice Příbram ing.Jarmil Soukup, velitel JPO/II Rožmitál p.Třemšínem p. František Polák, ředitel územního odboru školství p.Jaroslav Kopecký a další.

Po ukončení celé akce jsme se přesunuli i s technikou na nedaleké fotbalové hřiště, kde si řada děti vyzkoušela různé hasičské vybavení včetně DT a stříkání z vodních děl. Toto cvičení mělo u dětí veliký ohlas a chtěl bych touto cestou velice poděkovat všem jeho aktérům a hlavně pochopení vedení HZS Příbram, se kterým se snažíme velice úzce spolupracovat. Škoda jen, že se tohoto cvičení nemohly zúčastnit i jednotky JPO/V z okolních obcí. Jejíchž členové vzhledem k tomu, že se jednalo o pracovní den, nedostali od zaměstnavatele na tuto akci volno.


Za SDH Obecnice Petr Juříček, starosta

Další foto najdete na stránkách hasici.obecni­ce.net

-wap-
Sdílet