Sobota 25. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Obnova požárních automobilů u F.D.N.Y. po 11. září 2001

Při zřícení budov Světového obchodního centra přišel Hasičský sbor města New Yorku o 91 kusů mobilní techniky a technického vybavení. Celková škoda byla vyčíslena na 21 miliónů dolarů.

Některá z vozidel byla pouze převrácena, mnohé z nich byly zasypány troskami a některé byly zničené tak, že šlo jen těžce rozeznat o jaký typ vozidla se jedná. Čtyři požární vozidla a jeden velitelský vůz byly dokonce nalezeny při odklízení trosek několik pater podzemí.

Na místě neštěstí třídily tři týmy mechaniků s odtahovými vozy hasičskou techniku do tří skupin podle toho, zda dané vozidlo bylo opravitelné na místě a mohlo tak být znovu nasazeno, muselo – li být odtaženo k opravě, či zda bylo úplně zničené. Ty z vozidel, které byly natolik poškozené, že oprava nepřipadala v úvahu byly odtaženy na Long Island Landfill, kde vzniklo provizorní vrakoviště hasičských vozů. Všechny opravitelné automobily byly očištěny, dekontaminovány a odtaženy do opravárenského střediska hasičského sboru. Přednost k opravě dostala technika, vyžadující nejmenší časové nároky. Během prvního týdne od útoku na WTC mechanici hasičského sboru opravili na 130 mobilních technických prostředků. Většinou se jednalo o opravy karosérií, výměny skel, opravy výstražných zařízení a dodání nové výstroje. Zaměstnanci opravny pracovali nepřetržitě ve 12ti hodinových směnách a při práci jim pomáhali i hasiči, kteří již byli v důchodu a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu se nemohli zúčastnit záchranných prací na místě útoku.

Většina cisternových automobilových stříkaček používaných sborem byla stejného nebo podobného typu od firem Seagrave a American LeFrance, a proto bylo možné využívat i díly ze zničených vozidel odtažených na vrakoviště.

Aby byly zajištěny úkoly běžně plněné hasičským sborem, byla povolána všechna technika sloužící výcvikovému centru. Krátce po útocích obdrželo vedení sboru mnoho nabídek ze strany některých hasičských sborů a výrobců mobilní techniky na poskytnutí náhradní techniky. Většina nabídek však byla odmítnuta s odůvodněním, že v budoucnosti by rozdílné složení vozového parku přinášelo problémy. Přijaty však byly nabídky velitelských vozidel. Během krátké doby sbor obdržel 48 vozidel Chevrolet Suburban, GMC Yukon, Ford Excursion a Jeep Grand Cherokee, které byly darovány prodejci a nebo zakoupeny sborem.

Během krátké doby starosta města New York povolil vedení sboru objednat techniku v hodnotě 30 miliónů dolarů, která by byla náhradou za technické prostředky zničené během útoků na WTC. Dalších 8 miliónů bylo vydáno na obnovu technických prostředků a výzbroje.

Výrobci mobilní techniky nasadily druhé směny, aby urychlili dodávky vozidel objednaných sborem již před útokem. Mnoho dalších výrobců, jejichž výrobky F.D.N.Y. nikdy nepoužíval vyvinuli v krátkém časovém úseku speciální nástavby podle požadavků sboru.

Mezi nově dodané požární automobily patří Engine 283 CAS Ferrara, s výkonem 1000 gpm (přibližně 3800 l/min). Vozidlo bylo pořízeno z finančních prostředků darovaných státem Louisiana, a bylo pojmenováno „The Spirit of Louisiana“ (louisianský přízrak). Mezi další nově pořízená vozidla patří Engine 34, postavený na podvozku nového modelu American LaFrance nebo CAS Spartan Luverne. Všechna vozidla CAS mají stejnou nástavbu a stejný výkon čerpadel avšak od jiných výrobců. Další z techniky zakoupené po útocích je speciální těžký záchranný automobil, sloužící pro výškové budovy na středním Manhattanu, dodaný firmou Saulsbury/Emergency One. Vzhledem k tomu, že hasiči jsou s vozidlem spokojeni, měl by new – yorský sbor během krátké doby obdržet další čtyři.

Na obnovu techniky newyorského hasičského sboru přispělo mnoho měst, států, hasičských sborů a firem. Sami příslušníci hasičského sboru s jejich pomocí vykonali velký kus práce, aby sbor opět učinili plně akceschopným pro město New York.

Připraveno podle časopisu Firehouse Magazine.

Ladislav Steinhauser
Sdílet