Neděle 26. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči budou závodit na raftech

MISTROVSTVÍ REPUBLIKY závodu osádek HZS ČR na raftingových člunech – V.ročník

Pořadatel:
HZS hl.m.Prahy a Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha

Vedoucí závodu:
HZS hl.m.Prahy – mjr.Josef Musil
FTVS UK Praha – PeaDr.Bronislav Kračmar

Datum a místo:
21. 6. 2003 – start v 10.00 hodin, cvičný kanál v Troji

Kategorie:
Sjezd a slalom
Raft se čtyřčlennou až šestičlennou posádkou
Sjezd i slalom absolvují posádky ve stejném složení
Závodu se mohou zúčastnit pouze posádky tvořené příslušníky hasičských záchranných sborů ČR

Přihlášky:
formulář zde
do 10. 6. 2003 na adresu:
HZS hl.m.Prahy – mjr.Josef Musil
Sokolská 62 – 121 24 Praha 2, fax: 224 941 018, E-mailová adresa

Prezentace:
21. 6. 2003 08.00 hodin na hasičské stanici č.3 v Praze 7, Argentinská 149
Při prezentaci se každý člen osádky prokáže platným služebním průkazem. Při prezentaci se provede rozlosování pořadí osádek

Program:
8.00 prezentace
8.15 převoz na místo konání závodu v koloně vlastními vozidly
(doprovod vozidlo HZS hl.m.Prahy)
8.30 – 9.30 volný trénink na trati
10.00 start první jízdy – slalom
11.00 start druhé jízdy – slalom
12.00 start sjezd
13.00 ukončení, vyhlášení výsledků

Stravování:
občerstvení formou bufetu pro závodníky, technickou četu a rozhodčí

Rozhodčí:
komise rozhodčích bude složena z pracovníků FTVS UK Praha – katedra sportů v přírodě

Hodnocení:
slalom se jede dvoukolově s tím, že se počítá lepší jízda sjezd jednokolově
Měření: ruční s přesností na jednu desetinu sekundy

Technický popis tratě:
- umělá slalomová dráha v Praze-Troji
- parametry: obtížnost WW 3–4,
délka 350 m,
šířka 12 m,
rozdíl hladin 3,6 m,
průtok 15 m3/s
- trať závodu: startovní linie bude označena transparentem START,
na trati závodu pro slalom budou vytyčeny čtyři brány, z toho dvě protivodné a dvě povodné. V případě doteku na bráně, bude posádka penalizována 5 trestnými sekundami, v případě neprojetí 50 sekundami, které se budou připočítávat k celkovému času posádky,
cílová linie bude označena transparentem CÍL.

Protesty:
veškeré námitky podávají písemně řediteli závodu jen oprávnění vedoucí družstev. Námitky se dokládají vkladem 100,– Kč, který propadá v případě zamítnutí. Námitky týkajíce se sporných otázek vzniklých v průběhu závodu, proti výroku časoměřičů, proti rozhodnutí brankových rozhodčích nebo proti chování závodníků na trati je nutno podat co nejdříve, nejpozději však 20 minut po zveřejnění podkladů ke stížnosti.

Bezpečnostní předpisy:
závodníci musí být dobrými plavci. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Pořadatele nelze činit odpovědné za nehody nebo hmotné škody vzniklé během závodu. Závodníci jsou povinni použít ochranné přilby a plovací vesty. Doporučena je obuv do vody. Vybavení vlastní (raftingový člun, plovací vesty, ochranné přilby, pádla, sportovní oděv a obuv do vody)

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout foto z minulého ročníku.
Sdílet