Středa 31. května 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Z novostavby v obci Oznice na Vsetínsku zůstalo jen vyhořelé torzo, zásah komplikovaly klimatické podmínky

V 18:55 hodin přijal operátor tísňové linky krajských hasičů ve Zlíně oznámení o požáru střechy novostavby rodinného domu v okrajové části obce Oznice. Na místo hlášené události byla vyslána jednotka profesionálních hasičů stanice Valašské Meziříčí, kterou současně posílily i jednotky dobrovolných hasičů obcí Jablůnka, Poličná a Oznice.

Už samotný příjezd na místo zásahu byl velmi komplikován stavem komunikací. I přes použití řetězů docházelo k zapadání cisteren hasičů. K vyproštění techniky byl domluven i traktor. Sjízdnost komunikací pak komplikovala pohyb techniky hasičů po celou dobu zásahu.

Provedeným průzkumem místa události bylo zjištěno, že došlo k požáru ve střešní konstrukci novostavby dvoupodlažního rodinného domu o půdorysu asi 15 × 15m. Konstrukce objektu byly tvořeny vrstvami lisované slámy a dalšími stavebními materiály, které tvořily tzv. sendvičovou konstrukci.

Charakter konstrukce se spolu se silným větrem v lokalitě zásahu ukázaly jako faktory, které zásadně ovlivnily možnost rychlého zdolání požáru. Silné izolační vrstvy také komplikovaly použití termokamery, kterou se zasahující hasiči snažily lokalizovat ložiska hoření a cesty šíření požáru. Požár se postupně rozšířil na celou střešní konstrukci, která se následně propadla a došlo k dalšímu šíření plamenů po celém objektu.

Na místo zásahu byla postupně povolávána technika dalších jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Celkem se tak na likvidaci události podílelo dvanáct jednotek hasičů. V 22:12 hodin byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Na místě události byla také z důvodu zvýšené spotřeby vody zřízena kyvadlová doprava z obce Oznice.

Spolu s hasiči se na řešení události podílí také pracovníci údržby silnic a zástupci vedení obce.

V nočních hodinách se na místo zásahu dostavil vyšetřovatel požárů z Valašského Meziříčí. Vzhledem k probíhajícímu intenzivnímu zásahu bylo rozhodnuto, že ohledání místa požáru bude provedeno v dnešních denních hodinách. Příčina vzniku požáru a výše způsobené škody budou předmětem dalšího šetření.

29. 1. 2015, 10:55

Na místě rozsáhlého nočního požáru zůstávají dvě jednotky dobrovolných hasičů. Likvidace události nebyla doposud z místa ohlášena. Na místě také pracují vyšetřovatelé hasičů a Policie ČR.

Pohyb techniky hasičů nadále komplikovala velmi špatná sjízdnost komunikací. K vyproštění zapadnuté cisterny profesionálních hasičů byl v ranních hodinách povolán také vyprošťovací automobil ze stanice Otrokovice. V 10:15 hodin se podařilo vozidlo vyprostit.

I přes všechny komplikace provázející událost nedošlo k žádnému zranění osob nebo poškození techniky.

por. Bc. Libor Netopil
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet