Pondělí 12. dubna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 3/L: Činnost hasičů v nebezpečné zóně

Nebezpečná zóna je vymezený prostor bezprostředního ohrožení života a zdraví účinky mimořádné události. Prostor této zóny ohraničuje hranice nebezpečné zóny, vymezuje se zpravidla při ohrožení nasazených sil a prostředků účinky nebezpečných látek nebo jiných charakteristických nebezpečí (pád předmětů). Je to zóna, kde platí z hlediska ochrany životů a zdraví režimová opatření, např. ochranné prostředky, stanovená doba pobytu včetně řízeného vstupu a výstupu z této zóny.

V nebezpečné zóně se přímo provádí činnosti vedoucí ke snížení rizik a omezení rozsahu havárie. Mezi tyto činnosti patří zejména:

 1. záchrana bezprostředně ohrožených osob a zvířat,
 2. identifikace nebezpečné látky,
 3. utěsňování trhlin obalů nebo poškozených armatur, utěsňování kanálových vpustí a propustí,
 4. ohraničení vyteklé a rozšiřující se nebezpečné látky na pevném povrchu a na vodní hladině,
 5. jímání a odčerpávání vytékající nebezpečné látky do náhradních nádrží a přečerpávání nebezpečné látky,
 6. hašení,
 7. ředění, neutralizace, protivýbuchová opatření apod. podle druhu nebezpečné látky.

Nebezpečná zóna je také místo nejpravděpodobnější kontaminace nebezpečnou látkou. Ke kontaminaci může dojít:

 1. vystavením plynným, kapalným (aerosol) a pevným částicím ve vzduchu,
 2. potřísněním ochranných a věcných prostředků v průběhu činnosti (utěsňování, jímání, sběr nebezpečných látek apod.),
 3. chůzí v kapalinách a pevných látkách a v kontaminované půdě a vegetaci,
 4. používáním kontaminovaných nástrojů a zařízení,
 5. záchranou kontaminovaných osob (kontakt s potřísněným oděvem apod.) nebo zvířat.
Sdílet
Přiložené soubory
L.03 Nebezpecna zona.pdf zobrazit online PDF 201 kB