Pátek 22. března 2019, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MIBAG_2012 OK

Vymyslete pohádku o hasičích a vyhrajte ceny Hasičského záchranného sboru České republiky

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR vyhlašuje 7. ročník projektu Dávají za nás ruku do ohně pod záštitou generálního ředitele HZS ČR Drahoslava Ryby letos v podobě literární soutěže na pohádkové téma „Bylo, nebylo u hasičů…"

Vyprávíte dětem tak trochu jiné pohádky? Znáte pohádky, ve kterých vystupují hasiči? Pojďme společně vydat knížku hasičských pohádek! Nejlepší pohádky doplněné o dětské ilustrace budou vydány ve sbírce pohádek na náklady MV-GŘ HZS ČR a použity k propagaci Hasičského záchranného sboru České republiky.

Termín uzávěrky literární soutěže „Bylo, nebylo u hasičů“ je prodloužen do 15. srpna 2015


Doporučený žánr:

  • próza – pohádka
  • povídka na hasičské téma

Cílovou skupinou jsou předškolní děti.

Soutěžní kategorie:

  • žáci základních škol
  • žáci středních škol
  • hasiči profesionální i dobrovolní, tvořiví dospělí

Podmínky soutěže:
Přijímají se texty originální a dosud nepublikované, každý autor může soutěž obeslat jedním textem o velikosti max. 3 normostrany (nejlépe ve formátu *.doc), texty jsou hodnoceny anonymně, oceněny budou tři nejlepší práce v každé z kategorii, hodnotí se originalita, myšlenka, jazykové zpracování, vtip a výstižnost tématu, společně se soutěžním textem je nutné zaslat vyplněnou přihlášku a podepsaný souhlas s poskytnutím autorských práv. O vítězích jednotlivých kategorií rozhodne odborná porota. Porota si vyhrazuje právo některou z cen neudělit, případně udělit čestná uznání.

Vítězové budou pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže do Expozice požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu a odměněni cenami od Hasičského záchranného sboru České republiky.

  • Zahájení soutěže: 11. února 2015
  • Uzávěrka soutěže: 15. srpna 2015
  • Vyhodnocení příspěvků: 31. srpna 2015.

Své příspěvky můžete zasílat na e-mailovou adresu: michaela.franclova@grh.izscr.cz, předmět e-mailu: Dávají za nás ruku do ohně. Případné dotazy Vám ráda zodpoví Ing. Michaela Franclová, tel. 950 819 717, mob. 775 819 960.

Sdílet
Přiložené soubory
Přihláška_do_soutěže_2015.pdf zobrazit online PDF 33 kB
Propozice soutěže 2015.pdf zobrazit online PDF 143 kB
Banner Agrotec 970x150 OK