Úterý 28. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Střecha hořela kvůli nedbalosti

Jednotky HZS Praha st. 6, 1 a 5 likvidovaly 3 C proudy v DT požár v půdním prostoru šestipodlažního činžovního domu.

16.5. 23.46 – 4, Nuselská 785/80

Dále bylo provedeno odvětrání objektu a rozebírání konstrukce části krovu. Požárem byla zničena značná část krovu střechy, tašková krytina, zbytky vybavení bývalé prádelny, část elektroinstalace a zplodinami hoření byla očazena omítka v chodbě pátého a šestého NP.

Poškození zásahovou vodou v bytech pod půdním prostorem
nebylo možno zjistit, neboť se v nich nikdo nenacházel. Na místě byly
vytipovány tyto verze příčiny vzniku požáru za a) úmyslné zapálení, b)
kouření, c) technická závada na elektroinstalaci (nejméně pravděpodobná).
Další šetření bude provedeno v dopoledních hodinách dne 17. 5. 2003. Na
místo byla povolána pohotovostní služba PRE, která odpojila budovu od
elektrického proudu a prostřednictvím JBS i statik.

Škoda: 700.000,– Kč

17. 5. 2003 – 09:00
Praha 4, Nuselská

V dopoledních hodinách proběhlo došetření nočního požáru podkrovní
místnosti řadového obytného domu. Ohledáním požářiště byly potvrzeny tyto
verze příčiny vzniku požáru : a) nedbalost při kouření b) nedbalost při
používání otevřeného ohně. Předběžná výše škod je 700 000 kč. Požářiště bylo
prověřeno služebním psem Policie ČR pro značení hořlavých kapalin s
negativním výsledkem.
Sdílet