Středa 26. unora 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner WAWRZASZEK ISS Leader OK

Bojový řád 10/L: Havárie ohrožující vody; Ropné havárie

Za havárii ohrožující vody se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Ropná havárie je mimořádná událost, při níž došlo k úniku ropných produktů nebo jiných obdobných látek v takovém množství, že je ohroženo životní prostředí, zejména pak jakost podzemních a povrchových vod.

Za ropné látky se považují uhlovodíky a jejich směsi, které jsou při normálním tlaku a teplotě + 40° C tekuté. Patří mezi ně především benzín, benzen a jeho deriváty, nafta, petrolej, lehké a těžké oleje, mazut, surová ropa, případně další látky obdobného charakteru.

Činnost jednotek na místě havárie řídí velitel zásahu. Přitom spolupracuje s vodoprávním orgánem. Není-li zástupce tohoto orgánu dosud na místě události, velitel zásahu zajistí v odůvodněných případech jeho vyrozumění.

Sdílet
Přiložené soubory
L.10 Olejove havarie.pdf zobrazit online PDF 189 kB
Banner VIP: Vochoc 970x150 OK