Neděle 26. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

FIREFIGHTER FENZY CUP

Pořadatel: HZS Aero Vodochody Termín konání: 7.června 2003 Prezence: do 8.00 hod na HZS Aero

Vážení kolegové hasiči,

Zveme Vás co nejsrdečněji k účasti na 7. ročníku hasičského pětiboje
FIREFIGHTER FENZY CUP Aero Vodochody, který se koná 7. června 2003.

Jedná se o soutěž k prověření fyzické zdatnosti příslušníků HZSO a HZSP,
ve které se utkají vždy 3 členná družstva ( dle množství přihlášených družstev) z jednotlivých vybraných hasičských sborů.

Propozice soutěže jsou přílohou tohoto zvacího dopisu.

Věřím, že využijete možnosti neformálně poměřit své síly a hasičskou zdatnost
s ostatními kolegy hasiči a přispějete tak k zavedení nové hasičské tradice.

Vaši účast potvrďte prosím na tel. 255 76 33140, faxem na č. 255 76 3222 nebo na e.mail: mailto:milos.hla­dik@aero.cz a to nejpozději do 31. května 2003.Na Vaší účast se těšíing. Miloš Hladík
velitelFIREFIGHTER FENZY CUP
Aero Vodochody 2003


Účel: ověření fyzické zdatnosti příslušníků vybraných HZS ČR
pro rok 2002.

Místo konání: jihovýchodní roh haly VM 1, areál Aero Vodochody a.s.,
250 70 Odolena Voda

Disciplíny:
1. vynesení hadice „B“ na střechu objektu haly VM 1 po vnějším
stacionárním schodišti a uložení hadice do přepravky na střeše objektu. Možno povíce schodech najednou, bez držení zábradlí ( výška jednoho výstupu – 8,5 m).
2. vytažení hadice B pomocí lana na podestu střechy a uložení takto vytažené hadice na podestu.
3. sestup ze střechy objektu při našlápnutí každého schodu a držení se zábradlí. Přemístit se na místo disciplíny č. 4.
4. přemístit určený předmět palicí pohybem přímočarým po silovém adaptéru do vzdálenosti 1,5 m (zátěž 66 kg). Palice váží cca 4,5 kg. Závaží se posouvá údery hlavicí kladiva, je zakázáno páčení, vlečení nebo strkání závaží. Po ukončení pokusu se palice odloží – neodhodí!!!!!!
5. u CAS 32 uchopit připravené zavodněné vedení s 2C a proudnicí Turbojet a toto vedení natáhnout na vzdálenost 23m, vodním proudem zasáhnout terč na cílové čáře. Proudnici na zem odložit – nezahodit!!!!!!!!!
Po vyznačené cestě se přemístit na poslední disciplínu – cca 25m.
6. z určeného místa přemístit simulovanou figurínu na vzdálenost 30m do vyznačeného cíle. Zde je cíl a měření dosaženého času (zátěž 75 kg nutno transportovat obouruč, jako skutečně zachraňovanou osobu). Zakazuje se figurínu tahat za oděv, hlavu nebo končetiny.

Upozornění: Při přemísťování mezi disciplínami se nesmí běhat, pouze chodit!!!!!!!!

Výstroj: pracovní stejnokroj
holeňová obuv
zásahový kabát (FIREMAN, BRISTOL, kožený apod.)
pracovní rukavice
přilba Dräger ( PZ 11, Auer)
požárnický pás
IDP Fenzy (jiný vlastní DP)
( výstroj si přiveze každé družstvo vlastní )

Výzbroj: CAS 32
2× hadice „B“
lano s karabinou
palice se závažím
umělá figurína
2× hadice „C“ s proudnicí
přepravka
( výzbroj zajistí pořadatel )

Hodnocení:
soutěže se zúčastní z každého HZS 3 členové , startuje se postupně po jednotlivých družstvech. Každému soutěžícímu se měří dosažený čas a pro soutěž družstev se všechny časy sčítají.

Vyhodnocují se:
 – soutěž družstev
 – soutěž jednotlivců

Sponzoři soutěže:
FENZY Protection Respiratoire
MHZ Praha s.r.o.
Aero Vodochody a.s.

Pořadatel:
HZS Aero Vodochody


Termín konání: 7.června 2003

Prezence: do 8.00 hod na HZS Aero

Zahájení soutěže: v 8.30 hod

Pozn.: pořadatel si vyhrazuje právo omezení počtu startujících z jednoho HZS dle skutečného počtu přihlášených závodníků.
Sdílet