Středa 29. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Koláčky s příchutí dýmu

Požár plastových kotejnerů zničil práci zaměstnanců pekárny. Pečivo prošlo „koupelí“ v hustém dýmu.

04.20 – 4, Štúrova, Modrý pavilon

Jednotka HZS Praha likvidovala tlakovou vodou požár čtyř plastových
kontejnerů stojících vedle sebe v podloubí budovy. Požárem byly kontejnery
zcela zničeny. Plamenným hořením byla dále zničena klimatizační jednotka
umístěná na stěně objektu, rozvody elektroinstalace, podhledy a zateplení
fasády. Zplodiny hoření očadily omítku a vnikly do dvou provozoven (pekárna
a drogerie).

Příčinou vzniku požáru bylo a) úmyslné zapálení, b) kouření -
odhození nedopalku do hořlavého odpadu. Na místě Policie ČR.

Škoda: 200.000 Kč Uchráněno: 1000000 Kč
Sdílet