Sobota 25. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zásady první pomoci – díl sedmý

Poškození tělesných tkání vlivem vysoké nebo nízké teploty, neboli popáleniny.

Popáleniny rozdělujeme podle stupně poškození:

1. stupně

začervenání, svědění, pálení, lokální zvýšení teploty (např. sluneční popálení). Poškození povrchové vrstvy pokožky, hojení dobré, bez jizev.

PP: v první fázi ochlazování proudem studené vody nebo přikládáním chladivých obkladů, potom mast na popáleniny, nebo jiné druhy mastí (Calc. panthotenicum, Pantenol. .)

2. stupně

je závažnější, poškozeny jsou vrstvy pokožky v celé hloubce s odlučování povrchových vrstev ve formě puchýřů. Nebezpečí velké ztráty tekutin (plazmy), při rozsáhlejších popáleninách jsou časté druhotné infekce. Nebezpečí hrozí i zatížením organismu vlivem jedovatých látek vzniklých při rozpadu buněk.

PP: Popáleného rychle odsuneme z dosahu pálícího zdroje, puchýře neodstraňujeme, neostřiháváme, jestliže jsou popáleniny znečištěny, opláchneme je šetrně vodou a překryjeme sterilní rouškou nebo obvazem. Podáme dostatek tekutin (pozor, ne alkohol, ten způsobuje vasodilataci a tím zvětšuje ztráty plasmy a minerálů), nejlepší je vlažný čaj. Zlehka ovážeme a vyhledáme lékařskou pomoc. U popálenin malého rozsahu stačí udržovat puchýře v čistotě a počkat až se zahojí a samy se odloučí. V případě prasknutí puchýře, odloučenou kůži ostříháme, ránu udržujeme v čistotě, bráníme zavlečení infekce do rány.

3. stupně

hluboké popáleniny, kdy je poškozena kůže i podkoží. Téměř vždy jsou komplikace s druhotnou infekcí, špatně se hojí, kromě nebezpečí větších ztrát tekutin je člověk ohrožen septickým šokem, který vzniká v důsledku vstřebání jedovatých látek z rozpadlých a poškozených tkání.

PP: Popáleného odnést z dosahu ohně, uhasíme, přiškvařené kusy oděvu nestrháváme, jenom překryjeme sterilním krytím a snažíme se co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc. Podáváme hojnost tekutin (ne alkohol !), uděláme protišoková opatření. Při rekonvalescenci pacienta je nejdůležitější boj proti infekci a zabránění šoku, který vzniká v důsledku vstřebaných rozpadových produktů. Hojení je obtížné, zdlouhavé, často zůstávají velké keloidní jizvy.

4. stupně

zuhelnatění je nejtěžší stupeň popálenin častý v případech, když postižený zůstává v ložisku ohně v bezvědomí. Postiženy jsou hluboké podkožní vrstvy, svaly, nervy, šlachy, cévy i kosti. Hojení je velice obtížné, často následují amputace končetin nebo jejich poškozených částí.

Rozdělení podle příčiny:

opařeniny (párou, vodou, nebo jinou tekutinou)

popáleniny způsobené suchým horkem

popáleniny způsobené chladem (kelén, tekutý dusík…)

chemikáliemi (poleptání louhy nebo kyselinami)

elektrickou energií

radiací (atomové elektrárny, za války nukleární zbraně).

Rozsah popálením hodnotíme tzv. devítkovým systémem. Zdravý dospělý člověk, který má popálených víc jak 9 % povrchu těla musí být hospitalizován, popáleniny nad 40 % tělesného povrchu jsou většinou smrtelné. Velice nebezpečné jsou popáleniny úst a hrdla. Nebezpečí otoku a dušení. Podávat malé doušky studeného nápoje, nebo polykat kousky ledu, péče o průchodnost dýchacích cest, lék. ošetření. Nebezpečné jsou popáleniny očí, časté při prudkém vzplanutí hořlavých, nebo těkavých látek (benzín, rozpouštědla). Následkem je často zákal očních prostředí a částečná nebo úplná slepota.
Sdílet