Středa 29. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičská abeceda 6

Po delší době se vracíme k seriálu Hasičská abeceda. Tentokrát o požárech sklepních prostor.

Charakteristika

Požáry ve sklepních prostorech budov jsou charakterizovány :

a) vysokou teplotou v celém prostoru bez podstatného rozdílu teploty u podlahy a stropu.
b) Silným zakouřením zpravidla bez zřetelné neutrální roviny a zakouřením přilehlých schodišť a chodeb
c) Nedostatkem světla
d) Členitostí sklepního prostoru a nedostatkem potřebného počtu vchodů a okenních otvorů.
e) Přítomností technických rozvodů (plyn,voda,odpady)
f) Skladováním různých, často hořlavých nebo jinak nebezpečných materiálů
g) Možností rozšíření požáru do dalších podlaží budovy instalačními šachtami, vetracími a jinými otvory, přenosem tepla
h) Ohrožením velkého počtu osob kouřem unikajícím schodišťovým prostorem se vznikem paniky a ztíženou evakuací

Dochází zde ke značnému tepelnému namáhání stavebních konstrukcí a k následnému nebezpečí zřícení, hrozí nebezpečí ztráty orientace, popálení, pádu, intoxikace, opaření, výbuchu a úrazu elektrickým proudem.


Úkoly a postup činnosti

Při hašení požáru ve sklepních prostorech budov je nutné :

a) průzkumem zjistit konstrukci stropu, otvory ve stropech, ventilační a instalační šachty, kterými by se mohl požár rozšířit, dispoziční řešení a využívání sklepních prostor, umístění případných zdviží a výtahů, shozů a jiných technologií. Dle možností zjistit také druh materiálu uloženého ve sklepě a místo uložení (tlakové nádoby, hořlavé kapaliny)
b) zajistit vypnutí elektrického proudu, případně posoudit nezbytnost zastavení vody a plynu
c) provádět průběžný průzkum s připravenými proudy nad sklepními prostory, se zvláštním zřetelem na instalační šachty v bytových jádrech.
d) Provádět průzkum v pásmu zakouření přilehlých prostor a zajistit jejich odvětrání
e) Zajistit záchranu, případně evakuaci osob nad hořícími sklepy.
f) Odvětrávat do venkovního prostoru tak, aby se zabránilo dalšímu zakouření zejména únikových cest a dalších prostorů.
g) Při dlouho trvajícím požáru posoudit možnost zřícení stavebních konstrukcí, zejména stropu.
h) Posoudit možnost utěsnění sklepních prostor, v některých případech je možné je zaplnit pěnou.
i) Nehasit unikající hořící plyn pokud není zajištěno zastavení jeho přívodu a ochlazovat okolí.


Očekávané zvláštnosti

Při hašení požáru ve sklepních prostorech je nutno počítat s následujícími komplikacemi :

a) poškození technických rozvodů, např. roztavením plastů, poškozením těsnění u rozvodů z kovových trubek.
b) Nebezpečí výbuchu nebo zvýšení intenzity hoření z důvodu poškození rozvodů plynu
c) Náhlé vznícení podlahových krytin v místnostech nad sklepním prostorem
d) Náhlé vzplanutí hořlavých materiálů ve sklepních prostorech, výbuch zplodin nedokonalého hoření a vysoký nárůst teploty.
e) napájení elektrického rozvodu, nebo jiných technických rozvodů z několika na sobě nezávislých míst
f) omezená doba nasazení sil a prostředků a jejich větší potřeba
g) ztížená přístupnost sklepních prostorů v důsledku jejich zajištění proti vstupu nepovolaných osob
h) složité odvětrání sklepních prostor
i) nedostupnost některých uzávěrů technických rozvodů
j) obtížné vytvoření vhodného odváděcího otvoru pro použití přetlakové ventilace.


Požáry sklepů patří k nejsložitějším zásahům. Špatná větratelnost silně zvyšuje teplotu a díky nedokonalému hoření (málo kyslíku) hrozí nebezpečí exploze. Další riziko je v samotných sklepních kójích. Lidé skladují kdeco a tak se tam najdou kanystry plné benzínu, barvy, ředidla, tlakové lahve (většinou propanbutan) a mnoho dalšího. Hrozí také zřícení různých doma vyrobených polic s kompoty apod. Nezdá se to ale je to slušná rána když se na hasiče sesypou desítky kompotů. Dříve se používaly odsavače kouře (výroba NDR) dnes se používá většinou přetlaková ventilace (Papin atd.) a ta potřebuje odváděcí otvor. V některých domech se nacházely i patrové sklepy nebo studny v nich. Pak se stávalo že hasič najednou zapadl do hluboké díry v podlaze a bylo štěstí že se při tom nikomu nic nestalo.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnou fotky z různých požárů sklepů v letošním roce.
Sdílet