Čtvrtek 18. července 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Junior Univerzita na Ústřední hasičské škole SH ČMS v Jánských Koupelích byla zahájena

Dne 16. května 2015 se uskutečnilo slavnostní zahájení Junior Univerzity na Ústřední hasičské škole SH ČMS v Jánských Koupelích. Jedná se o již druhý ročník určený pro studenty základních škol z Olomouckého kraje, který je inspirován úspěšným předcházejícím kurzem v Moravskoslez­ském kraji.

Zahájení se zúčastnili hlavní iniciátor a autor Junior Univerzity Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, ředitel ÚHŠ Jánské Koupele Ing. Jan Karger, starostka KSH Olomouckého Kraje Vlastimila Švubová, vedoucí krajské rady mládeže SH Olomouckého kraje Milela Sobotková, ředitel SPŠ Hranice Ing. Ivan Doležal, zástupce ředitelky SŠTaS Karviná Mgr. Ladislav Kováč, zástupce ředitelky SŠTaS Karviná Ing. Jiří Navrátil a Ing. Petr Vícha z USH Jánské Koupele.

Finančně je projekt zabezpečen díky příspěvku Ústředí SH ČMS z dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také podpoře Olomouckého kraje. Kurzu se účastní 30 studentů z Olomouckého kra­je.

Junior Univerzita je multidisciplinárním vzdělávacím kurzem zaměřený na vzdělávání studentů základních škol. V rámci Junior Univerzity studenti získají teoretické znalosti i praktické dovednosti nejen v oblasti požární ochrany a bezpečnosti.

Výuka probíhá na Střední průmyslové škole v Hranicích, Střední škole techniky a služeb v Karviné a Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích formou vysokoškolského studia.

Výuka bude doprovázena řadou ukázek, experimentů a přednášek od odborníků z hostujících škol a studenty Fakulty bezpečnostního inženýrství, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Absolventi předcházejícího ročníku si během kurzu s neutuchajícím zájmem osvojili mnoho nových dovedností a znalostí, které si prohloubili a v praxi ověřili. Pořadatelé novým studentům přejí, aby i oni úspěšně ukončili kurz s úsměvem, spoustou nových přátel a motivací k dalšímu studiu.

Jan Smolka
Kamila Kempná
Sdílet