Úterý 16. dubna 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sbor dobrovolných hasičů Buk oslaví 110 let od založení

Ve dnech 19. – 21. června 2015 oslaví Sbor dobrovolných hasičů Buk v okresu Přerov významné jubileum – 110 let od svého založení.

V každé obci v minulosti někdy hořelo, všude byl dostatek hořlavého materiálu, neboť větší část obce bývala ze dřeva a stačilo trochu nepozornosti. Tak tomu bylo i v Buku. Často se stávalo, že při silném větru vyhořela i celá obec.

V Buku došlo k velkému požáru v roce 1857, kdy vyhořelo devět domů a pět stodol. K dalším požárům došlo v obci v roce 1889, 1890 a 1905.

Po posledním požáru byl v Buku založen sboru dobrovolných hasičů a to dne 1. 10. 1905 a to též pro obec Radvanice s názvem „Sbor dobrovolných hasičů v Buku – Radvanicích“. Prvním starostou sboru byl zvolen Valentin Sehnal a prvním náčelníkem Josef Stejskal. Společná činnost sboru však netrvala ani rok, protože dnem 31. 1. 1906 odešli radvaničtí členové, aby v Radvanicích založili vlastní sbor.

Nově vzniklý hasičský sbor byl od počátku velmi aktivní. Obec pro něj v roce 1906 vystavěla hasičské skladiště s věží, zakoupila hasičskou výstroj a ruční stříkačku. V roce 1910 byl pojištěn jeden pár koní pro dopravu stříkačky. Po požáru u Kadleců v roce 1928 byl zakoupen od firmy Hrček agregát, který byl namontován na stříkačku. K dalším technickým úpravám stříkačky došlo v roce 1942, kdy byl upravován její podvozek.

V letech 1952 – 1954 byla činnost zaměřena převážně na preventivní prohlídky a byly organizovány požární hlídky v průběhu žní. V roce 1957 byly sestaveny dvě „devítky“ mužů a uzavřena smlouva s JZD Buk o preventivní ochraně a výcviku zaměstnanců družstva.

V roce 1955 při oslavách 50 let již vlastnil sbor auto Ford, které bylo zakoupeno z darů občanů a za přispění tehdejšího místního národního výboru. V roce 1958 byla hasičskému sboru přidělena motorová stříkačka DS 16 včetně příslušenství. V roce 1960 bylo stará auto Ford nahrazeno autem Tatra 805.

V letech 1958 – 1959 se uskutečnila přestavba zbrojnice, včetně věže. Do nynější podoby byla převážně svépomocí, za finanční podpory obce Buk, hasičská zbrojnice zrekonstruována v roce 2010 (zateplení, fasáda, společenská místnost, kuchyňka). V 2015 se plánuje taktéž snížení stropu ve společenské místnosti. Poněvadž bylo potřeba v obci zlepšit zdroj vody pro případ požárů, byl místní rybník upraven na požární nádrž.

Trvalý výcvik členů pro zásah při požáru se projevil v roce 1971, kdy sbor hasičů z Buku vyhrál okrskovou soutěž v Lýskách. V roce 1981 zakoupil MNV auto AVIA-valník a sbor jej upravil pro požární účely. Modernizace vybavení sboru pokračovala a v roce 1982 kdy organizace obdržela motorovou stříkačku PPS 12. Po dlouhé době byla v roce 2011 AVIA valník obměněna za vozidlo AVIA – A31 dopravní automobil.

Velký význam hasičského sboru pro obec dokládá na 30 zásahů u požárů během prvních třiceti let. Zasahoval i u několika lesních požárů. Díky zavedení pravidelných preventivních prohlídek se výskyt požárů v obci značně snížil. Sbor hasičů zasahoval i při živelných katastrofách, jako v roce 1997 při odstraňování následků „stoleté vody“ na řece Bečvě.

Hasiči se aktivně zapojovali a zapojující do dění obce. V prvních letech se pravidelně konaly výlety v Háji a již v roce 1912 byl uspořádán první hasičský ples a v roce 2012 byl organizován stý jubilejní ples, dle doložených záznamů z kroniky. V těchto tradicích se pokračuje a dodržují se do dnešní doby.

V letech 1980–1990 vyvíjel úspěšnou činnost kroužek mladých požárníků pod vedením bratra Jana Janči. V současné době se sbor potýká s nedostatkem členů v produktivním věku. Avšak i přes to sbor spolupracuje s okolními sbory, podílí se na spolupořádání prestižní noční hasičské soutěže Radslavská přilba a dále se zapojuje do obecních brigád.

Dnešní sbor dobrovolných hasičů po stránce organizační i akceschopnosti je zárukou pro zajištění ochrany společného i soukromého majetku před nebezpečím požáru a nenadálými živelnými katastrofami. K letošnímu roku 2015 čítá sbor 25 členů.

Zpracovali:
Jaroslav Vrtělka ml., velitel SDH Buk
Jan Janča, náměstek starosty SDH
Jaroslav Zamazal, jednatel SDH
Sdílet