Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičské muzeum v Ostravě už má tři roky

Více než 16 tisíc lidí dosud navštívilo Hasičské muzeum v Ostravě-Přívoze, které oslavilo na začátku května 2008 třetí výročí své činnosti. Muzeum bylo otevřeno v květnu 2005 a je v Moravskoslezském kraji dosud jediné svého druhu. S podporou města Ostravy jej provozuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezské­ho kraje.

Více než 16 tisíc lidí dosud navštívilo Hasičské muzeum v Ostravě-Přívoze, které oslavilo na začátku května 2008 třetí výročí své činnosti. Muzeum bylo otevřeno v květnu 2005 a je v Moravskoslezském kraji dosud jediné svého druhu. S podporou města Ostravy jej provozuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

V premiérové „neúplné" sezoně roku 2005 jej navštívilo přes 2000 lidí, o rok později dvojnásobek a v roce 2007 to bylo již přes 5000 malých i velkých zájemců o hasičskou historii. Někteří nadšenci z řad dospělých i dětí už muzeum navštívili několikrát.

Letos si již expozice muzea prohlédlo přes 5000 návštěvníků. Zřejmě je nalákal nový klenot muzea – historický hasičský vůz tatra NW typ K z roku 1910, který do Ostravy zapůjčilo loni v prosinci Technické muzeum Tatra Kopřivnice a který stojí na konci prohlídky vedle dvou koňských stříkaček.

Návštěvníky může lákat také nová lezecká expozice s několika věrnými figurínami – přibližuje záchranu osob profesionálními hasiči-lezci ze studny, ze stromu a travers hasičského záchranáře se zachraňovaným dítětem. Expozice je dynamická, návštěvníci si mohou vyzkoušet manipulaci s lany, na nichž visí zachraňované osoby.

Mezi návštěvníky Hasičského muzea byli dosud jak Ostravané, tak obyvatelé Moravskoslezského kraje, celé České republiky i zahraniční návštěvníci. Z těch se v muzeu objevili například účastníci loňského zářijového Mistrovství Evropy v požárním sportu, které se konalo v Ostravě, a výpravy dobrovolných hasičů především z Německa, které přijely na severovýchod ČR navštívit své partnerské obce.

Dosud rekordních šest stovek lidí přišlo do muzea v sobotu 14. dubna 2007, kdy se v Ostravě-Přívoze konala komentovaná procházka zdejšími historickými ulicemi a pamětihodnostmi, nazvaná Ostravské kolečko.

Prohlídkami exponátů a poslechem videopořadů stráví návštěvníci minimálně hodinu ve vkusně upravených prostorách muzea. Zvláště premianti si v posledních dvou letech oblíbili období po předávání pololetních a červnových vysvědčení, kdy mohou přijít do Hasičského muzea zdarma, pokud se pochlubí vysvědčením se samými jedničkami. Vedle prohlídky zde dostanou dárky s hasičskou tematikou a ještě sem mohou přivést své rodiče či prarodiče, kteří mají vstupné poloviční.

Lidé také bývají příjemně překvapeni zajímavým vyprávěním dvou zkušených průvodců, kteří prožili ve službách profesionálních a dobrovolných hasičů několik desetiletí. Na každou skupinu si najdou dost času, nepohrdnou ani jednotlivci. A především u dětí nezapomenou na různé „kontrolní" otázky…

Muzeum je skryto v méně známé Zákrejsově ulici na okraji Ostravy-Přívozu. Zájemci jej mohou najít v této malé ulici za katolickým kostelem na náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze v sousedství Archivu města Ostravy. Bližší informace lze nalézt na domácí stránce krajského hasičského sboru www.hzsmsk.cz (odkaz je vpravo nahoře), nebo přímo na http://muzeum.hzsmsk.cz.

Muzeum v rekonstruovaném secesním domě z roku 1905, kde vždy sídlili hasiči, je otevřeno od úterý do soboty – během pracovního týdne od 9 do 17 hodin, v sobotu a o svátcích od 9 do 13 hodin. Dospělí zaplatí za prohlídku třicet korun, děti polovinu, slevy jsou i na rodinném vstupném. V případě větších exkurzí je možno dohodnout individuální termín i skupinové vstupné.

Expozice muzea je rozdělena do sedmi tematických částí. První část Hasičské modely je tvořena modely aut a hasičské techniky, ukázkou namodelovaných situací, například požáru hotelu, úniku nebezpečných látek či dopravní nehody. Součástí jsou také statistiky související s těmito zásahy. V expozici jsou také desítky sběratelských modelů hasičských aut nejrůznějších značek, techniky, nášivek a předmětů, které napovědí, jak velkou fantazii má sběratelská vášeň.

Druhá část Historie hasičství představuje historické předměty, které hasiči od svých počátků používali, jak sošky svatého Floriána, patrona hasičů, uniformy, přilby, sirény, slavnostní šavle a sekerky, krásně zdobené prapory, tak dokumenty, pozvánky na veřejné akce a přehlídky a cvičební řády.

Třetí část Multimediální prezentace se odehrává kinosále s velkoplošnou projekcí, kde se promítají filmy natočené při skutečných zásazích hasičů – likvidace požárů, vyprošťování zrněných při dopravních nehodách, likvidace úniku nebezpečných látek a dalších akcí. Film o Centru tísňového volání Ostrava vysvětluje proces spolupráce jednotek integrovaného záchranného systému.

Čtvrtá část Chemicko-technické vybavení představuje dýchací přístroje, ochranné obleky, sorbentové materiály a měřicí přístroje. Návštěvníci si mohou ochranné prostředky vyzkoušet. Novou částí (5.) je o patro níže Ukázka lezecké techniky.

Hned v sousedství je připravena (6.) Ukázka záchrany osob u dopravní nehody, která přibližuje spolupráci při nehodě v rámci integrovaného záchranného systému. Velký zájem hlavně těch mladších návštěvníků budí poslední, sedmé oddělení Historická hasičská technika, kterou tvoří přehled vzniku a vývoje hasičské techniky, především hasičských stříkaček. Obsahuje více než tři desítky exponátů. V této části si může návštěvník vyzkoušet, jak probíhala likvidace požáru v 19. století.

Největší zájem je jak o modely a simulované ukázky zásahů, tak o točení klikou ruční sirény, jiné nadchnou hasičské prapory z konce 19. století, většinu historické stříkačky či sošky svatého Floriána.Hasičské muzeum sídlí v citlivě rekonstruované o dostavěné secesní budově v Zákrejsově ulici, postavené obcí v roce 1905. Již od počátku sloužila hasičům. Až do roku 1919 zde bylo v prvním nadzemním podlaží sídlo německého dobrovolného sboru hasičů, ve druhém byla umístěna Přívozská spořitelna.

V roce 1919 byl vystřídán německý sbor nově založeným českým sborem dobrovolných hasičů, který již užíval celý objekt včetně prostor bývalé spořitelny. Více než šedesátiletá historie sboru dobrovolných hasičů v Přívoze byla uzavřena v roce 1980, kdy byl sbor zrušen.

Objekt pak byl užíván Městskou inspekcí požární ochrany v Ostravě pod názvem Kabinet požární ochrany a sloužil především jako školicí středisko k pořádání seminářů, školení a dalších akcí s požární tématikou. Právě do tohoto období se datuje vznik první expozice historických technických prostředků a dokumentů. Tato expozice byla vybudována svépomocí příslušníky Městské inspekce požární ochrany.

V letech 2003 a 2004 bylo muzeum rekonstruováno a dostavěno do dnešní podoby. Investorem celé akce bylo Statutární město Ostrava. Záměrem bylo vytvořit důstojné prostředí, které bude dokumentovat odborné i laické veřejnosti historii požární ochrany v Ostravě, vývoj technických prostředků a činnost hasičů, což se podle názoru mnoha návštěvníků podařilo.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí

HZS Moravskoslezského kraje

-kuw-
Sdílet