Středa 19. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Výcvik JSDH Lužná s nornými stěnami

Dne 17. 5. 2008 proběhl u jednotky

JSDH Rakovník - výcvik s nornými stěnami
JSDH Lužná výcvik s nornými stěnami, který byl rozdělen na dvě poloviny . Výcviku se zúčastnilo jedno družstvo, které drželo stálou pohotovost na stanici.

Dne 17. 5. 2008 proběhl u jednotky JSDH Lužná výcvik s nornými stěnami, který byl rozdělen na dvě poloviny. Výcviku se zúčastnilo jedno družstvo, které drželo stálou pohotovost na stanici. První dopolední teoretická část byla provedena na stanici, bylo zde vysvětleno nasazení norných stěn na likvidaci úniku ropných látek s povrchu vodních ploch, jejich princip, kdy ropné látky mají menší měrnou hmotnost a plavou na hladině a jejich zachycení nornými stěnami. Dále bylo vysvětleno použití norných stěn na stojaté vodě a na tekoucím toku a závislost na ponoření norných stěn a možnosti vzniku vírů nebo zvýšení vodní hladiny. Optimální rychlost vodního toku při kolmém nasazení norných stěn je 0,5 m/s a pokud je norná stěna položena pod úhlem 60° dochází k poklesu vzniku vodních vírů a také může být větší rychlost toku až o 50 %. Ještě další výhodou je nahromadění ropných látek se sorbenty na jednom místě a tedy i lepší možnost likvidace ropné látky z povrchu vodního toku. Do teorie byly zahrnuty i látky, které se používají u jednotky na likvidace úniku ropných látek a to na vodní hladinu sorbent Spilkleen oil selektiv, který má absorpční schopnost na ropné látky 235 % a vodní 0%, na jímání se používají fanky a na uložení plastové uzavíratelné nádoby. Do teorie byla zahrnuta i obsluha norných stěn jejich plnících ventilů, samotné plnění a i údržba norných stěn. Další důležitou součástí teorie je místní znalost vodních zdrojů a toků přímo v obci Lužná a i v blízkém Rakovníku, kde již několikrát norné stěny byly nasazeny. Po teorii družstvo v odpoledních hodinách přesunulo s technikou k místnímu vodnímu zdroji – Pelcův rybník. Byly nasazeny dvě spojené norné stěny, na plnění vzduchem byla využita technika, stěny byly zatížené ocelovým lanem a dvěma pracovními lany a karabinami upevněné ke kotevním bodům, jinak ve výbavě k stěnám jsou železné kolíky různých délek na vytvoření umělých kotevních bodů. Po upevnění a kontrole nasazení norných stěn družstvo norné stěny vytáhlo a ošetřilo, norné stěny byly očištěny za pomocí kalového čerpadla Robin a jednoho proudu C s proudnicí. Norné stěny byly uloženy do vaku a po té na stanici rozbaleny na vysušení. JSDH Lužná je asi jediná dobrovolná jednotka v okrese Rakovník, která má ve výjezdu norné stěny a sorbety na likvidaci úniku ropných látek z vodní hladiny. Na likvidace úniku ropných látek nebo provozních kapalin motorových vozidel na pevném podkladu používá jednotka Lužná běžně dostupný Absodan nebo Spilkleen plus. Cvičení je dobrou součástí praktického výcviku jednotky a každý hasič si obnovil znalosti a činnost při nasazení norných stěn na vodních plochách.


Foto a text: JSDH Lužná

-kuw-

Sdílet