Středa 19. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Čtvrtina profesionálních hasičů v Moravskoslezském kraji dává krev pravidelně

Vedle svých kolegů z ostatních krajů se do akce „Jdeme dát krev. Policisté a hasiči" zapojili tento týden také příslušníci a občanští zaměstnanci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezské­ho kraje.

V Krevním centru Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravě-Porubě odevzdalo v pondělí 26. 5. 2008 odpoledne bezplatně svou krev, někteří poprvé, celkem 12 zaměstnanců HZS MSK. Krev přišel dát také ředitel HZS MSK plk. Ing. Zdeněk Nytra.

Tento zdánlivě nízký počet ochotných dárců byl dán tím, že pravidelně odevzdává svou krev celkem 225 příslušníků a občanských zaměstnanců HZS MSK, což je téměř čtvrtina (!!!) všech zaměstnanců krajského profesionálního hasičského sboru. Ti již mají obvykle svůj harmonogram odběrů naplánován, aby mohli darovat krev co nejčastěji.

Například v loňském roce obdrželo zlatého Janského plaketu hned 7 zaměstnanců HZS MSK, dalších 10 stříbrnou a 12 bronzovou Janského plaketu. (Jsou udělovány za 40, 20 a 10 bezpříspěvkových odběrů krve.) Dva příslušníci HZS MSK loni obdrželi dokonce Zlatý kříž (existují 1., 2. a 3. stupně – 80, 120 a 160 odběrů) za více než 80 bezpříspěvkových odběrů krve, z toho jeden z nich odevzdal krev již více než 160 krát a loni za to obdržel nejvyšší Zlatý kříž 1. stupně.

Je snad zbytečné psát, že pocit sounáležitosti s lidmi, kteří potřebují pomoc a třeba i krev, je u hasičů silně vyvinut. Hasiči svým dárcovstvím vyjadřují, že jejich odpovědnost nekončí odchodem ze zaměstnání, ale že chtějí pomáhat všude tam, kde je to možné.

Akce „Jdeme dát krev. Policisté a hasiči" byla zahájena 22. dubna 2008. Iniciátory akce jsou Nezávislý odborový svaz Policie ČR, Český červený kříž a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR a Nef de Santé, a.s. Na této akci se dále podílí Ministerstvo vnitra, Policie České republiky a Hasičský záchranný sbor ČR.

Akce „Jdeme dát krev. Policisté a hasiči" se koná na podporu bezplatného dárcovství krve, ale také na podporu jména bezpečnostních sborů policistů a hasičů. Jejich příslušníci, mezi nimiž je celá řada pravidelných dobrovolných dárců, mají možnost svou aktivitou vyjádřit skutečnost, že slouží společnosti a občanům nejen v rámci svého povolání, ale že jsou ochotni darovat mnohem víc a pomoci k záchraně zdraví a života i touto formou. Akce se v průběhu května přesunula z Prahy do dalších krajských měst.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezského kraje


-swo-

Sdílet