Neděle 23. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Udělené granty od Ministerstva vnitra na rok 2008

Více než

23 mil. Kč letos Ministerstvo vnitra poskytne nestátním neziskovým organizacím jako neinvestiční dotace na plnění jejich grantových projektů v oblasti požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Celkem 23 subjektům bude přidělena dotace celkem ve výši 23 304 000,– Kč.

Více než 23 mil. Kč letos Ministerstvo vnitra poskytne nestátním neziskovým organizacím jako neinvestiční dotace na plnění jejich grantových projektů v oblasti požární ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a krizového řízení. Celkem 23 subjektům bude přidělena dotace celkem ve výši 23 304 000,– Kč.

O podporu v rámci 8 grantů, které byly vyhlášeny v loňském roce 2007, se ucházelo 25 žadatelů. Všechny grantové projekty byly důkladně posouzeny grantovou komisí MV- generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu nakonec poputují na plnění celkem 69 projektů v rámci zmíněných 8 grantů.

Pro srovnání uvádíme počet neziskových organizací v letech 2006 a 2007, kterým byla poskytnuta dotace a celkový počet plněných projektů v rámci vyhlášených 8 grantů.

V roce 2007 se jednalo o 21 neziskových organizací, které plnily 73 projektů při celkové poskytnuté výši dotace 25 830 000,– Kč.

V roce 2006 se jednalo o 20 neziskových organizací, které plnily 57 projektů při celkové poskytnuté výši dotace 19 893 000,– Kč.


Dotace je v letošním roce poskytována níže uvedeným neziskovým organizacím:

Název neziskové organizace

Výše poskytované dotace

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství

1 437 000,– Kč

Český červený kříž

482 000,– Kč

Česká hasičská sportovní federace o.s.

520 000,– Kč

Český hasič o.s.

78 000,– Kč

Česká speleologická společnost

200 000,– Kč

Skalní záchranná služba v CHKO Broumovsko o.s.

140 000,– Kč

Asociace velitelů Hasičských záchranných sborů podniků o.s.

80 000,– Kč

Zájmové sdružení hasičských hudeb ČR – občanské sdružení

250 000,– Kč

Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR

71 000,– Kč

Sdružení pro nadaci Gallus ruber

400 000,– Kč

Česká asociace hasičských důstojníků

549 000,– Kč

Kynologická záchranná jednotka ČR o.s.

26 000,– Kč

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže

302 000,– Kč

České sdružení pro technická zařízení

503 000,– Kč

Česká hasičská jednota

503 000,– Kč

Charita Česká republika

178 000,– Kč

Diakonie Českobratrské církve evangelické

40 000,– Kč

Moravská hasičská jednota

869 000,– Kč

Svaz záchranných brigád kynologů ČR

147 000,– Kč

Hasiči – Rescue

84 000,– Kč

Citadela Bruntál

500 000,– Kč

Adra

184 000,– Kč

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

15 761 000,– Kč

Celkem

23 304 000,– Kč
kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR


 -wap-

Sdílet