Sobota 25. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

SDH Veselí má novou Tatru

Při loňských záplavách dosloužil jednotce SDH Veselí nad Lužnicí, zařazené jako JPO III., její hlavní zásahový automobil, CAS-25 Škoda 706 RTHP, vyrobený v roce 1972.

K výjezdům nám tak zbyla CAS-8 Avia, která z mnoha důvodů nevyhovovala našim potřebám (malá nádrž na vodu, špatná terénní dostupnost, malá kapacita kabiny pro osádku atd.) a klasická DVS-12 Avia.

Dopoledne dne 16.června se situace značně zlepšila. Na Kompresní stanici Transgas a.s. v Žíšově došlo za účasti provozního ředitele Transgas a.s. pana Nehody, vedoucího KS Žíšov pana Sudy, starosty města Veselí n.L. pana Hynka, velitele jednotky HZS podniku pana Fritze a velitele JSDH Veselí n.L. pana Březiny ke slavnostnímu předání vozidla CAS-32 Tatra 148 do užívání jednotce SDH Veselí nad Lužnicí. Automobil, včetně vybavení byl Městu Veselí n.L. odprodán za odhadní zůstatkovou hodnotu. Poděkování za zprostředkování prodeje patří zejména zastupiteli Města Veselí n.L. panu Tomášovi, který celou záležitost dojednal. Tatra, která značně zvýšila akceschopnost naší zásahové jednotky, je vyrobena v roce 1978 a na svůj věk je ve velice dobrém stavu.

Ještě týž den odpoledne se v hasičské zbrojnici sešli všichni strojníci a velitelé naší zásahové jednotky, aby se seznámili s obsluhou nové techniky a řidiči si na silnicích v okolí města vyzkoušeli i řízení. Po doplnění vybavení tak mohlo být vozidlo ihned zařazeno do výjezdu. Zbývá pouze osadit radiostanici a provést pár drobných úprav tak, aby bylo možné vozit ještě další potřebné vybavení, např. dýchací techniku a plovoucí čerpadlo. Doufáme, že nová Tatra nám bude sloužit dobře, i když bychom samozřejmě byli rádi, kdybychom ji na ostrých výjezdech potřebovali co nejméně.

Stanislav Kaisler
starosta SDH Veselí nad Lužnicí
Sdílet