Neděle 23. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení Berounka 2008

Ve dnech 2.-4. června 2008 organizuje územní odbor Beroun HZS Středočeského kraje taktické cvičení složek IZS okresu Beroun, které je zaměřeno na práci na vodě – nácvik záchranných činností v tekoucí vodě u jezů, spolupráce posádek člunů. Jedná se o 3 jednodenní výcviky, které probíhají po směnách a k účasti na nichž byly pozvány i další složky IZS – tj. jednotky SDH obcí kategorie JPO III s čluny, Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje – oblast Beroun, Policie ČR – OŘ Beroun a zástupci KŘ HZS SČK z odboru operačního řízení.

Místem cvičení je řeka Berounka od 75,5 řkm Skryje (autokemp Vydra) do 66,8 řkm Nezabudický mlýn (autokemp Bránov). Jednotlivé nácviky záchranných činností budou prováděny v místech s ohledem na příjezdové cesty a na stav vodní hladiny. Pro taktické cvičení Berounka 2008 byly vytýčeny následující cíle: procvičit a zdokonalit činnost velitele zásahu při organizování záchranných a vyhledávacích činností na vodním toku, procvičit činnost osádek motorového člunu (ULTIMATE s motorem Mariner) a bezmotorového člunu (raftu) na tekoucí vodní ploše, seznámit zúčastněné složky IZS s vodním tokem a ověřit vhodnost použití jednotlivých člunů pro různé druhy zásahu, rozšíření znalostí hasičů v místopisu okolí řeky, procvičit vyhledávání osob pod jezem pomocí mokrých a suchých oděvů nácvik záchrany osob za použití záchranářské vesty, nácvik nádechového potápění, procvičit kardiopulmonální resuscitaci na simulátoru AMBUMAN, procvičit zřízení týlového prostoru složek IZS při dlouhodobějším zásahu, procvičení obsluhy humanitárního vybavení HZS SČK a města Beroun pro nouzové přežití obyvatelstva, seznámení personálu KOIS s technickými prostředky k záchraně osob z vodního toku využívané jednotkami HZS Středočeského kraje ze stanic Beroun, Hořovice a předurčených jednotek SDH obcí. Pro představu přikládáme fotografie z loňského ročníku cvičení. Zhodnocení cvičení a aktuální fotodokumentace ze cvičení bude doplněna po ukončení cvičení.

Autor: mjr. Ing. Tomáš Hradil ÚO Beroun

-wej-

Sdílet