Pondělí 20. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

CASka pro Suchdol bude příští rok

Jitření emocí, které vyvolalo nepřidělení nové cisterny pro

MAN, tehdy ještě pro JSDH Suchdol
jednotku SDH Suchdol, si jistě všimlo mnoho lidí z řad hasičů i veřejnosti. Přinášíme vám odpověď na dotaz ohledně této věci, vznesený našim serverem Požáry.cz na pražský Magistrát.

Do mého redakčního mailu dnes dorazila odpověď na dotaz, který jsem vznesl na vedení pražského Magistrátu ohledně nepřidělení nové cisternové automobilové stříkačky MAN jednotce SDH Suchdol. Ing. Beran, ředitel odboru krizového řízení, v ní píše, že důvodem rozhodnutí přidělit MANa jednotce SDH Stodůlky je řádné zajištění bezpečnosti města dle Plánu plošného pokrytí území hl. m. Prahy jednotkami PO a Požárního poplachového plánu a to zejména s přihlédnutím k území, pro které má toto nové vozidlo sloužit a také s přihlédnutím k technickému stavu vozového parku obou předmětných jednotek SDH.

Dále se v odpovědi uvádí, že v rámci rozhodnutí byla zohledněna plošná rozloha a počet obyvatel obou městských částí, kterou mají Stodůlky větší, dále JSDH Suchdol disponuje dvěma vozy CAS, JSDH Stodůlky pouze jedním (CAS K 25), v neposlední řadě bylo přihlédnuto k rozsahu finančních prostředků, poskytnutým oběma jednotkám na údržbu a opravy mobilní požární techniky.

JSDH Suchdol bude nová CAS přidělena v následujícím roce.

Celou odpověď Ing. Petra Berana, ředitele odboru krizového řízení MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY si můžete přečíst v příloze článku.

Původní informace s odkazem na článek o nepřidělení MANa naleznete zde. -wap-

Sdílet
Přiložené soubory
Odpověď Ing. Berana zobrazit online DOC 24 kB