Pondělí 27. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sú hasiči pripravení zdolať povodeň?

III.

ročník súťaže o „Putovný pohár prezidenta Hasičského a záchranného zboru pre najlepšie družstvo v povodňovej záchrannej službe“.

Prezídium Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Vás spolu s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote pozýva na

III. ročník súťaže

o „Putovný pohár prezidenta Hasičského a záchranného zboru pre najlepšie družstvo v povodňovej záchrannej službe“.

Súťaž sa uskutoční

vo štvrtok a v piatok 5. – 6. júna 2008

na vodnej nádrži Teplý Vrch v okrese Rimavská Sobota.Súťažiť bude 12 družstiev (zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline, Záchrannej brigády HaZZ v Humennom, Hasičského a záchranného útvaru hl. mesta SR Bratislavy, po jednom súťažiacom družstve z územnej pôsobnosti jednotlivých krajských riaditeľstiev HaZZ, súťažiace družstvo Poľskej republiky /Nowy Targ/). Svojich pozorovateľov na súťaž vyšle aj Hlavná banská záchranná stanica v Prievidzi a Česká republika.

Cieľom súťaže je v odborno-športovom súťažení predviesť pripravenosť hasičov, záchranárov špecialistov – potápačov a vodcov malých plavidiel, plniť súťažné disciplíny a tým u nich rozvíjať a zdokonaľovať návyky na profesionálne plnenie úloh povodňovej záchrannej služby.

Program:

Štvrtok 5. júna 2008

Predpoludňajší program

08.00 – 08.10 h Otvorenie súťaže

08.10 – 12.00 h Plnenie disciplín:

 – Súťaž v orientácii hasičov pod vodnou hladinou pomocou buzoly

 – Vytrvalostné plávanie s kompletným výstrojomPopoludňajší program

13.00 – 18.00 h Plnenie disciplín:

 – Viazanie uzlov používaných pri výkone povodňovej záchrannej služby

 – Naloženie vriec naplnených pieskom do člna, ich preprava a uloženie na miesto sanácie

 – Súťaž v zručnosti ovládania záchranných člnov pomocou pádlovaniaPiatok 6. júna 2008

08.00 – 12.00 h Plnenie disciplín:

 – Poskytnutie pomoci zachraňovanej osobe

 – Vyhľadanie, vyviazanie a vytiahnutie bremena (utopeného)

13.00 – 14.00 h Vyhodnotenie súťaže, vyhlásenie výsledkov a ukončenie súťažeKontaktná osoba: pplk. PhDr. Alena Bučeková,

hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru, tel.: 0915/ 847 868

Sdílet