Středa 22. září 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Okresní kolo soutěže Malý záchranář v Tachově

V úterý 10. června 2008 se v ZŠ Hornická č. p. 1325 v Tachově uskuteční okresní kolo soutěže Malý záchranář. Začátek akce je v 9.00 hodin.

V úterý 10. června 2008 se v ZŠ Hornická č. p. 1325 v Tachově uskuteční okresní kolo soutěže Malý záchranář. Začátek akce je v 9.00 hodin.

Soutěž Malý záchranář má za úkol praktickou formu přiblížit dětem tématiku „Ochrana člověka za mimořádných událostí" probíranou na ZŠ. Do soutěže se přihlašují čtyřčlenná družstva ZŠ ve složení dvou členů z prvního a dvou členů ze druhého stupně ZŠ.

Děti mají za úkol absolvovat sedm stanovišť (sirény, využití linek tísňového volání, evakuace osob, poskytování první pomoci, přenášení raněného, postup při nálezu nebezpečného předmětu, požární ochrana – hasicí přístroje a chování při požáru). Další součástí jsou testové otázky z oblasti ochrany obyvatelstva a požární ochrany.

Součástí soutěže bude i ukázka materiálu a techniky Územního odboru Hasičského záchranného sboru Tachov a materiál určený k individuální ochraně osob.

V závěru soutěže budou vyhodnocena vítězná družstva, která obdrží věcné ceny.

-kuw-

Sdílet