Středa 22. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Shromáždění delegátů ČHSF

Již po páté se letos uskuteční Shromáždění delegátů ČHSF.

Dámy a pánové,

již po páté se letos uskuteční Shromáždění delegátů ČHSF. Tímto vás srdečně zveme na 10:00 hod. do zasedací místnosti MV GŘ HZS ČR, 4.patro. Témata jednání jsou uvedena níže.Svou účast prosím potvrďte na sekretariát ČHSF do 20.6. 2008 na emailovou adresu jiri.moskva@zlk.izscr.cz

Téma

přednese

zahájení

Nytra

informace o počtu přítomných

předsedající

návrh programu SH, hlasování

předsedající

volba návrhové, volební komise

předsedající

přijetí nových členů

předsedající

zpráva o činnosti předsednictva a prezidenta

Nytra

zpráva o zahraničních aktivitách

Dankovič

zpráva o činnosti komise sportů

Vysocký

zpráva o činnosti tiskové redakce

Kavka

zpráva o činnosti sekretariátu

Moskva

zpráva o hospodaření, plnění grantů 2006 – 2007

Moskva

zpráva dozorčí rady

Dvořák

přehled návrhů žádosti o přidělení grantů 2008

Moskva

diskuse

- návrhy akcí v roce 2008 – 2009

- návrh rozpočtu na rok 2008, partneři, sponzoři

- ostatníČlenové předsednictva

přestávka, návrhová komise zpracuje návrh na usnesení

návrhová komise

návrh usnesení

návrhová komise

hlasování o usnesení

předsedající

závěr

NytraS pozdravem

Zdeněk Nytra
Předseda ČHSF

-kuw-

Sdílet