Středa 29. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Stodvanáctka i na Slovensku

Od 1. júla 2003 vstupuje do platnosti zákon 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme. Na Slovensku sa začína skúšobná prevádzka tiesňového volania na číslo 112.

Je to číslo, na ktorom sa dovoláte pomoci v celej Európe. V našich domácich podmienkach sa však k pomoci môžete dostať skôr, ak použijete klasické linky tiesňového volania, ktoré budú naďalej funkčné.


Kedy a aké číslo tiesňového volania zvoliť?


112
Ide o univerzálnu linku tiesňového volania. Pri aparáte by mal byť operátor, ktorý ovláda cudzí jazyk a dokáže posúdiť, aký typ záchrany potrebujete (hasičov záchranárov, zdravotnícku pomoc alebo zásah polície). Nevýhodou je, že takéto operačné strediská budú k dispozícii len na úrovni kraja. Navyše, pokým volajúceho prepoja na konkrétneho poskytovateľa pomoci, uplynie určitý čas.

150
Linka 150 patrí hasičom záchranárom. Pokiaľ vytočíte toto číslo, ozve sa vám operačný dôstojník, ktorý je k miestu, odkiaľ voláte, najbližšie. Volanie na túto linku zvoľte, ak potrebujete pomoc v prípade

a) požiaru;
b) dopravnej nehody (pokiaľ treba postihnutého vyslobodiť z havarovaného auta) – hasiči podľa potreby privolajú aj Zdravotnú záchrannú službu a políciu;
c) živelnej pohromy (povodeň, zosuvy pôdy a pod.)
d) ekologickej havárie (únik nebezpečných látok a pod.)
e) iných život a zdravie ohrozujúcich udalostí (výbuchy, ocitnutie sa na neprístupných miestach vo výškach, hĺbkach a pod., odstránenie neznámej látky a pod.)

155
Linka 155 patrí Zdravotnej záchrannej službe. Pokiaľ vytočíte toto číslo, ozve sa vám operačný dôstojník, ktorý je k miestu, odkiaľ voláte, najbližšie. Volajte ju vtedy, ak ide o pomoc v súvislosti s vážnym ochorením, prípadne zranením (ak je pacient dostupný a nie je uviaznutý v neprístupnom priestore).

158
Linka 158 patrí Polícii. Pokiaľ vytočíte toto číslo, ozve sa vám operačný dôstojník, ktorý je k miestu, odkiaľ voláte, najbližšie. Volajte ju vtedy, ak ide o pomoc v ohrození, súvisiacim s trestnou činnosťou.Vypracovala: mjr. PhDr. Alena Bučeková
Sdílet