Neděle 23. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Soutěž jednotek požárního ochranny HZS ČD v požárním sportu 2008

Soutěž

jednotek PO HZS v požárním sportu se řídí „Pravidly požárního sportu", vydanými pokynem náměstka ministra vnitra a vrchního požárního rady ČR č.26/2007 ze dne 27. 4. 2007.

Soutěž jednotek PO HZS v požárním sportu se řídí „Pravidly požárního sportu", vydanými pokynem náměstka ministra vnitra a vrchního požárního rady ČR č.26/2007 ze dne 27. 4. 2007.

Datum, místo konání a rozsah soutěže
Soutěž se uskuteční ve dnech 12. 6. 2008 na sportovním stadionu ve Vysokém Mýtě ve všech disciplínách požárního sportu dle dále uvedeného časového rozvrhu. Pořádající organizací jsou České dráhy a.s., Hasičská záchranná služba, Chodovská 1430/3a, Praha 4-Michle


Všeobecná ustanovení
Přihlašovatel soutěžících uplatní požadavky na ubytování (řádně vyplněné přihlášky). Uvede též jména organizačních a soutěžních zaměstnanců, kteří se dle propozic soutěže účastní.
Losovaní pořadí jednotlivých soutěžních družstev JPO HZS ČD bylo provedeno na základě výsledkové listiny.
Prezence: bude provedena v místě konání soutěže dne 12. 6. 2008 do 8,00 na sportovním stadiónu ve Vysokém Mýtě.
Stravování: v průběhu soutěže je zajištěno ve stánku s občerstvením, vyúčtování individuálně na cestovní příkaz
Ubytování: bude zajištěno na základě požadavků účastníků.
Zdravotní zajištění: zdravotní službu na stadiónu zajistí pořadatel. Za zdravotní stav soutěžících zodpovídá přihlašující JPO HZS. K účasti na soutěži proto nebude vyžadováno předložení lékařského potvrzení ve smyslu pravidel.


Technická ustanovení
Ústroj: oděv a obuv při plnění disciplín musí odpovídat pravidlům požárního sportu, pravidlo 50. Každé družstvo musí být ustrojeno jednotně. Při nástupu soutěžící nastoupí ve sportovním oděvu a sportovní obuvi. Rozhodčí v pracovním stejnokroji I, popř. II..
Protesty dle pravidel PS – kauce 1 000,– Kč
Nářadí: musí odpovídat pravidlům požárního sportu. Každé družstvo má své nářadí.
2 proudnice C pro požární útok zajistí pořadatel.
Kontrola technických parametrů nářadí použitého při soutěži bude provedena namátkově v průběhu soutěže.
Časomíra: el. měření
Spojení: Každý rozhodčí bude mít vlastní RDST s náhradním zdrojem k RDST. Provozní kmitočet: VOS.


Provedení disciplín a vyhodnocení
Dle pravidel v požárním sportu včetně doby na přípravu.
běh na 100m s překážkami: soutěží 8 závodníků ve dvou pokusech, vyhodnocuje se 6 nejlepších a platný je pokus s lepším výsledkem.
výstup do 4 podlaží cvičné věže: soutěží 8 závodníků ve dvou pokusech, vyhodnocuje se 6 nejlepších a platný je pokus s lepším výsledkem
štafeta 4 × 100 m : každé družstvo staví dvě čtyřčlenné štafety. Hodnotí se lepší dosažený čas. Na 4. úseku bude prováděno přenášení PHP typu PG 6 Hi . Dostatečný počet PHP zajistí JPO Česká Třebová. Ústrojí na tomto úseku je sportovní oděv a sportovní obuv.
požární útok: každé družstvo staví 7 závodníků, každé družstvo má 2 pokusy, hodnotí se splnění disciplíny a platný je pokus s lepším dosaženým časem. Start bude proveden se strojem v klidu .
O celkovém pořadí družstev rozhodne součet bodů dosažených družstvem ve všech disciplínách. Vítězem se stane družstvo s nejnižším součtem bodů. O celkovém pořadí dvou nebo více družstev se stejným součtem bodů rozhoduje lepší umístění v požárním útoku.

Časový rozvrh soutěže
Časový rozvrh může být upraven při poradě rozhodčích z důvodu přesunů na různá místa k plnění disciplín.

12. červen
do 8,00 příjezd, prezentace soutěžících a rozhodčích – sportovní stadion
8,00 – 8,15 porada rozhodčích
8,15 – 8,30 slavnostní nástup na sportovním stadionu
8,30 –10,00 plnění disciplíny – výstup do 4. podlaží věže
10,00–12,00 plnění disciplíny – běh na 100 m překážek
12,00–12,30 oběd na stadiónu
12,30–14,30 plnění disciplín – štafeta
14,30–16,00 požární útok
16,30–17,00 vyhlášení výsledků a předání cen
17,00 slavnostní ukončeníTechnická přejímka použitých věcných prostředků bude provedena namátkově měřením a vážením podle platných pravidel požárního sportu dle rozhodnutí rozhodčího disciplíny.

Měření jednotlivých disciplín bude prováděno elektronickou časomírou.

Info: HZS ČD

-wap-

Sdílet