Úterý 25. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

555 výjazdov HaZZ SR v 23. týždni 2008

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru uskutočnili v

23. kalendárnom týždni 2008 spolu 555 výjazdov k požiarom, dopravným nehodám a ostatným udalostiam.

I. P O Ž I A R E

V týždni od 2. 6. 2008 do 8. 6. 2008 vzniklo na území SR 192 požiarov, ktorými boli spôsobené priame materiálne škody predbežne vyčíslené na 11 147 000 Sk. Pri týchto požiaroch boli 2 osoby usmrtené a 7 zranených. Uchránené hodnoty boli vyčíslené na 33 708 400 Sk.

Od 1. 1. 2008 do 8. 6. 2008 vzniklo na území SR 5 240 požiarov, ktorými boli spôsobené priame materiálne škody predbežne vyčíslené na 727 022 550 Sk. Pri týchto požiaroch bolo 33 osôb usmrtených a 112 zranených. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 je počet požiarov v tomto roku nižší o 2 331 a priame škody spôsobené požiarmi sú nižšie o 10 975 150 Sk. Počet usmrtených je vyšší o 13 osôb a zranených osôb je o 22 viac ako vlani.


Vybrané prípady požiarov

Dňa 2. 6. 2008 o 21.51 h bol ohlásený výbuch 10 kg propán-butánovej fľaše s následným požiarom v kuchyni rodinného domu v obci Plavnica, okres Stará Ľubovňa. Príčinou výbuchu bola neodborná manipulácia s PB fľašou a otvoreným ohňom. Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „OR HaZZ") v Starej Ľubovni za súčasnej evakuácie osôb a materiálu. Pri udalosti došlo k zraneniu jednej osoby (majiteľa domu). Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 500 000 Sk.

Dňa 3. 6. 2008 o 10.55 h bol ohlásený požiar rekreačnej chatky v katastrálnom území obce Kojatice, okres Prešov. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne nedbalosť pri manipulácii s otvoreným ohňom – sviečka). Príslušníci OR HaZZ v Prešove nezasahovali, pretože k likvidácii požiaru došlo samouhasením do ich príchodu. V dôsledku požiaru došlo k usmrteniu dvoch osôb, ktoré sa pravdepodobne otrávili splodinami horenia. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 10 000 Sk.

Dňa 3. 6. 2008 o 16.47 h bol ohlásený požiar lesného porastu v katastrálnom území obce Krásno nad Kysucou, okres Čadca. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne nedbalosť pri manipulácii s otvoreným ohňom počas spaľovania haluziny). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Čadci za súčasného spílenia cca 100 stromov a kyvadlovej dopravy vody. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 100 000 Sk.

Dňa 5. 6. 2008 o 04.05 h bol ohlásený požiar troch osobných motorových vozidiel: Renault 19, Suzuki Swift GLX a Škoda 120 GLX na ulici Adama Trajana v Piešťanoch. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne úmyselné konanie neznámej osoby). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Piešťanoch. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 120 000 Sk.

Dňa 6. 6. 2008 o 23.21 h bol ohlásený požiar osobného motorového vozidla BMW s LPG pohonom na Okružnej ulici v Čadci. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne technická chyba v elektroinštalácii vozidla). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Čadci. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 150 000 Sk.

Dňa 6. 6. 2008 o 23.44 h bol ohlásený požiar bytu na šiestom poschodí bytového domu na Starohorskej ulici v Banskej Bystrici. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne elektrický skrat televízora). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Banskej Bystrici s použitím autonómnych dýchacích prístrojov a za súčasnej evakuácie osôb a materiálu. Pri udalosti došlo k zraneniu štyroch osôb, ktoré sa priotrávili splodinami horenia. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 120 000 Sk.

Dňa 7. 6. 2008 o 01.35 h bol ohlásený požiar osobného motorového vozidla Mercedes ML 500 na miestnej komunikácii v katastrálnom území obce Urmince, okres Topoľčany. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne úmyselné konanie neznámej osoby). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Topoľčanoch. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 2 500 000 Sk.

Dňa 7. 6. 2008 o 02.58 h bol ohlásený požiar zauhľovacieho mosta v štvorpodlažnej budove uhoľného skladu v areáli firmy Chémia SLZ, a. s., Hnúšťa, okres Rimavská Sobota. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne samovznietenie uhoľného prachu). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Rimavskej Sobote (z hasičských staníc v Hnúšti a v Rimavskej Sobote) za súčasnej evakuácie materiálu. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 1 500 000 Sk.

Dňa 7. 6. 2008 o 12.47 h bol ohlásený požiar bytu na 10. poschodí bytového domu na Žarnovickej ulici v Bratislave. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne nedbalosť pri manipulácii s domácim elektrospotrebičom počas prípravy stravy). Zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy za súčasnej evakuácie osôb a materiálu. Pri udalosti došlo k zraneniu jednej osoby, ktorá sa priotrávila splodinami horenia. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 20 000 Sk.

Dňa 8. 6. 2008 o 00.49 h bol ohlásený požiar strechy rodinného domu v obci Zubné, okres Humenné. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Humennom za súčasnej evakuácie osôb a materiálu a rozoberania konštrukcií. Pri udalosti došlo k zraneniu jednej osoby, ktorá sa priotrávila splodinami horenia Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 200 000 Sk.

Dňa 8. 6. 2008 o 01.48 h bol ohlásený požiar reštauračného zariadenia Pizzeria Amigo na Obchodnej ulici v Sečovciach, okres Trebišov. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne technická chyba v elektroinštalácii uvedeného objektu). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Trebišove za súčasnej evakuácie materiálu a rozoberania konštrukcii. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 1 000 000 Sk.

Dňa 8. 6. 2008 o 02.12 h bol ohlásený požiar obytného karavanu značky TURČAN na parkovisku na Charkovského ulici v Martine. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne úmyselné konanie neznámej osoby). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Martine. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 70 000 Sk.

Dňa 8. 6. 2008 o 06.55 h bol ohlásený požiar podkrovia a strechy rodinného domu na Hviezdoslavovej ulici v Poprade. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne technická chyba v elektroinštalácii domu). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Poprade (z hasičských staníc vo Svite a v Poprade) za súčasnej evakuácie osôb a materiálu a rozoberania konštrukcií. Následkom požiaru vznikla majiteľovi priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 1 000 000 Sk.

Požiare v prírodnom prostredí

V týždni od 2. 6. 2008 do 8. 6. 2008 bolo zaznamenaných na území SR 58 požiarov v prírodnom prostredí, najmä v dôsledku vypaľovania suchých porastov a používania otvoreného ohňa, následkom ktorých vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 163 000 Sk. Z toho v šiestich prípadoch išlo o požiar lesného porastu s predbežnou materiálnou škodou v sume 138 000 Sk.

II. ZÁCHRANNÉ a TECHNICKÉ ZÁSAHY

V týždni od 2. 6. 2008 do 8. 6. 2008 uskutočnili príslušníci HaZZ 363 záchranných a technických zásahov na území Slovenskej republiky. Z toho 166 výjazdov bolo k dopravným nehodám, ktoré súviseli s vyslobodzovaním zakliesnených osôb a poskytovaním predlekárskej a technickej pomoci účastníkom cestnej premávky vrátane odstraňovania ekologicky nepriaznivých následkov dopravných nehôd a 197 výjazdov vykonali k ďalším záchranným a technickým zásahom, ktoré ohrozovali život a zdravie občanov.

Dopravné nehody

Pri uvedených dopravných nehodách boli 4 osoby usmrtené, 151 zranených a ďalších 133 osôb bolo priamo postihnutých následkami týchto udalostí.

Vybrané zásahy pri dopravných nehodách

Dňa 2. 6. 2008 o 02.08 h bola ohlásená dopravná nehoda osobného motorového vozidla Toyota Auris na Hlavnej ulici v Jelenci, okres Nitra. V dôsledku dopravnej nehody došlo k usmrteniu jednej osoby a jedna osoba bola zranená. Zasahujúci príslušníci OR HaZZ v Zlatých Moravciach vyslobodili postihnuté osoby z havarovaného automobilu a pomohli ich naložiť do vozidiel Záchrannej zdravotnej služby (ďalej len „ZZS"). Havarovaný automobil zabezpečili proti vzniku požiaru a očistili vozovku.

Dňa 4. 6. 2008 o 10.50 h bola ohlásená dopravná nehoda troch osobných motorových vozidiel: Škoda Octávia, Peugeot a Mazda 323 na Hlinkovej ulici v Košiciach. V dôsledku dopravnej nehody došlo k zraneniu troch osôb. Zasahujúci príslušníci OR HaZZ v Košiciach vyslobodili zranené osoby z havarovaných automobilov pomocou vyslobodzovacieho hydraulického zariadenia a pomohli ich naložiť do vozidiel ZZS. Havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru a očistili vozovku.

Dňa 5. 6. 2008 o 09.30 h bola ohlásená dopravná nehoda dvoch nákladných motorových vozidiel: Iveco a MAN (Nemecko) na Radlinského ulici v Kútoch, okres Senica. V dôsledku dopravnej nehody došlo k zraneniu troch osôb. Zasahujúci príslušníci OR HaZZ v Senici (z hasičskej stanice v Kútoch) vyslobodili zranené osoby z havarovaných vozidiel a pomohli ich naložiť do vozidiel ZZS. Havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru a očistili vozovku.

Dňa 5. 6. 2008 o 21.10 h bola ohlásená dopravná nehoda troch osobných motorových vozidiel: VW Polo, Renault 21 a Daewoo Kalos na štátnej ceste č. I/76 v katastri obce Kamenný Most, okres Nové Zámky. V dôsledku dopravnej nehody došlo k zraneniu troch osôb. Zasahujúci príslušníci OR HaZZ v Nových Zámkoch (z hasičskej stanice v Štúrove) poskytli zraneným osobám predlekársku pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel ZZS. Havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru a očistili vozovku.

Dňa 6. 6. 2008 o 16.33 h bola ohlásená dopravná nehoda dvoch osobných motorových vozidiel: Škoda Fábia a Škoda Felícia na štátnej ceste č II/546 v katastri obce Žipov, okres Prešov. V dôsledku dopravnej nehody došlo k zraneniu štyroch osôb. Zasahujúci príslušníci OR HaZZ v Prešove poskytli zraneným osobám predlekársku pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel ZZS. Havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru a očistili vozovku.

Dňa 6. 6. 2008 o 17.45 h bola ohlásená dopravná nehoda dvoch osobných motorových vozidiel: Daewoo Lanos a Mercedes Vito 111 CDI na štátnej ceste č. II/516 v katastri obce Motešice, okres Trenčín. V dôsledku dopravnej nehody došlo k zraneniu piatich osôb (z toho jedno dieťa). Zasahujúci príslušníci OR HaZZ v Trenčíne poskytli zraneným osobám predlekársku pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel ZZS. Havarovaný automobil zabezpečili proti vzniku požiaru a očistili vozovku.

Dňa 7. 6. 2008 o 09.34 h bola ohlásená dopravná nehoda osobného motorového vozidla Opel Astra na štátnej ceste č. II/547 v katastri obce Margecany, okres Spišská Nová Ves. V dôsledku dopravnej nehody došlo k zraneniu piatich osôb (z toho tri deti). Zasahujúci príslušníci OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi (z hasičskej stanice v Krompachoch) poskytli zraneným osobám predlekársku pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel ZZS. Havarovaný automobil zabezpečili proti vzniku požiaru a očistili vozovku.

Dňa 8. 6. 2008 o 17.45 h bola ohlásená dopravná nehoda dvoch osobných motorových vozidiel: VW Golf a Škoda Octávia na štátnej ceste č. I/18 v katastri obce Čierne nad Topľou, okres Vranov nad Topľou. V dôsledku dopravnej nehody došlo k usmrteniu dvoch osôb a dve osoby sa zranili. Zasahujúci príslušníci OR HaZZ vo Vranove nad Topľou (z hasičskej stanice v Hanušovciach) vyslobodili postihnuté osoby pomocou hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia Weber, poskytli im predlekársku pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel ZZS. Telá usmrtených osôb pomohli naložiť do vozidla pohrebnej služby. Havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru a očistili vozovku.

Iné záchranné a technické zásahy

Príslušníci HaZZ uskutočnili v uplynulom kalendárnom týždni 25 ekologických zásahov, 9-krát poskytovali zdravotnícku pomoc, 32-krát technickú pomoc, 3-krát vykonávali práce pod vodou, 5-krát na vode, v 34 prípadoch pomáhali pri otváraní bytov, 4-krát vykonávali práce vo výške s použitím mobilnej techniky, jedenkrát s použitím lezeckej techniky, 11-krát vykonávali povodňové práce a 73 výjazdov uskutočnili k iným záchranným a technickým zásahom, ktoré ohrozovali život a zdravie občanov.

Následkom dopravných nehôd a ostatných udalostí, pri ktorých zasahovali príslušníci HaZZ, bolo usmrtených dovedna 13 osôb, 169 bolo zranených a ďalších 152 osôb bolo priamo postihnutých následkami týchto udalostí.Spracoval: mjr. Mgr. Michal Hula
Pre médiá upravila: pplk. PhDr. Alena Bučeková

-wap-

Sdílet