Neděle 26. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Prehľad požiarovosti v Slovenskej republike za máj 2008

Na území Slovenska vzniklo v porovnaní s májom minulého roku o

Ilustrační foto - HAZU Bratislava
257 požiarov menej a škody spôsobené požiarmi sú nižšie o 51 030 100 Sk. Počet usmrtených je vyšší o dve osoby a rovnako zranených je viac o dve osoby.

Na území Slovenska vzniklo v porovnaní s májom minulého roku o 257 požiarov menej a škody spôsobené požiarmi sú nižšie o 51 030 100 Sk. Počet usmrtených je vyšší o dve osoby a rovnako zranených je viac o dve osoby.

Ukazovateľ

Máj 2008

Máj 2007

Porovnanie

Počet požiarov

920

1 177

- 257

Priame škody v Sk

49 245 100

100 275 200

- 51 030 100

Počet usmrtených osôb

3

1

+ 2

Počet zranených osôb

14

12

+ 2

Uchránené hodnoty v Sk

250 479 000

369 295 000

- 118 916 000


Podľa štatistických údajov o požiarovosti za máj 2008 bolo najviac – 181 požiarov zaznamenaných v Bratislavskom kraji. Najmenej požiarov vzniklo v Trenčianskom kraji – 80 prípadov.

Z hľadiska hodnotených odvetví ekonomických činností najvyššiu požiarovosť vykazuje bytové hospodárstvo, v ktorom bolo zaznamenaných 166 požiarov (18,1 % z celkového počtu). Hmotné škody boli vyčíslené na 6 528 300 Sk. Pri týchto požiaroch bola jedna osoba usmrtená a 9 sa zranilo.

V odvetví cestnej dopravy bolo zaevidovaných 90 požiarov (9,7 % z celkového počtu), pri ktorých vznikli škody vo výške 10 901 700 Sk, jedna osoba bola zranená.

Rezort poľnohospodárstva vykazuje 67 požiarov (7,2 % z celkového počtu), ktoré spôsobili škody za 812 300 Sk. V lesnom hospodárstve vzniklo 34 požiarov s priamou škodou 105 200 Sk.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb (578, z toho 142 vzniklo v dôsledku nesprávnej manipulácie s otvoreným ohňom, následkom fajčenia (106), pri spaľovaní odpadu a odpadkov (92) a pri vypaľovaní trávy a suchých porastov (86).

Desať požiarov, pri ktorých výška škôd presiahla 1 mil. Sk, zničilo hodnoty za 24 600 000 Sk, čo činí 49,9 % z celkových škôd.

Bilanciu priamych škôd ovplyvnili najmä tri požiare:

1. Požiar dopravníkového pásu s alternatívnym palivom, ktorý vznikol 28. mája 2008 v Rohožníku, v okrese Malacky. Požiar majiteľovi firmy Holcim Slovensko, a. s., Rohožník spôsobil priamu škodu 10 mil. Sk. Príčinou požiaru bolo zvýšené trenie na dopravníkovom páse.

2. Úmyselne založený požiar, ktorý vznikol 1. 5. 2008 v klampiarskej dielni na Tomášikovej ul. v Bratislave, spôsobil spoločnosti EDON priamu škodu 2,5 mil. Sk.

3. Požiar vznikol 3. 5. 2008 v predajni autosúčiastok na Michalovskej ul. v Košiciach. Príčinou vzniku požiaru bol elektrický skrat na zabezpečovacom zariadení. Priama škoda spôsobená požiarom bola vyčíslená na 2,5 mil. Sk.

POROVNANIE POŽIAROVOSTI V ROKOCH 2008 A 2007

Ukazovateľ

1.1. – 31. 5. 2008

1.1. – 31. 5. 2007

Porovnanie

Počet požiarov

5 056

7 371

- 2 315

Priama škoda v Sk

728 553 100

748 479 500

- 19 926 400

Usmrtené osoby

29

21

+ 8

Zranené osoby

106

85

+ 21

Uchránené hodnoty v Sk

3 378 084 000

2 081 482 000

+ 1 296 602 000

Prípady požiarov, ktoré z hľadiska výšky škôd výrazne ovplyvnili

poŽiarovosť za máj 2008

Dátum vzniku

Miesto vzniku požiaru, objekt

poškodený požiarom

Príčina vzniku požiaru

Škoda v Sk

1. 5.

Tomášikova ul., okres Bratislava II

klampiarska dielňa

úmyselné zapálenie

2 500 000

3. 5.

ul. Michalovská, okres Košice II

predajňa a sklad autosúčiastok

elektrický skrat na zabezpečovacom zariadení

2 500 000

26. 5.

Sady nad Torysou, okres Košice-okolie

bar PUB FC Zdoba

zisťuje sa

2 500 000

28. 5.

Rohožník, okres Malacky

dopravníkový pás

zvýšené trenie na dopravníkovom páse

10 000 000

Info: HaZZ SR

-wap-

Sdílet