Pátek 28. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

130 let SDH Horažďovice

V sobotu se na jihu Čech slavilo 130 let od založení SDH Horažďovice

V sobotu 7. 6. 2008 časně ráno odjelo patnáct členů našeho sboru dobrovolných hasičů města

Králův Dvůr na jih Čech do města Horažďovice.

Tamní SDH, s jejichž členy udržujeme aktivní přátelství již třicet let, pořádal oslavy k 130. výročí založení hasičského sboru. Již od deváté hodiny se sjížděli členové okolních SDH se svojí technikou a před hlavním vchodem do zbrojnice probíhalo vítání.

Slavnosti zahájila schůze kde jsme byli seznámeni s historií sboru, dále proběhlo vyznamenání zasloužilých členů a zdravice a předání darů z rukou hostů. Poté byla slavnostně odhalena pamětní deska na budově stanice. Odpoledne probíhaly různé ukázky z pestré činnosti hasičů na sousedním školním hřišti jako požární útok mladých hasičů s různobarevnými proudy vody, zásah na hořící osobní automobil ale i soutěže v netradičních disciplínách pro přítomné hasiče ale i veřejnost.

Po celý den probíhaly prohlídky požární zbrojnice – stanice, která je společná pro SDH i HZS, na dvoře byla celý den vystavena historická a současná zásahová technika. Na hřišti bylo samozřejmě několik stánků s občerstvením a k dobré pohodě vyhrávala kapela. Ve večerních hodinách jsme se rozloučili, poděkovali a odjeli domů.

Výbor SDH Králův Dvůr

-kow-

Sdílet