Středa 26. června 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči na Balonstory

Městská část Praha 11 pořádala v sobotu 21. června tradiční kulturní akci „Balonstory“ v centrálním parku Jižního Města. Tak jako každý rok nechyběly ani letos ukázky práce hasičů organizované Sborem dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov.

Zatímco horkovzdušné balóny už třetím rokem nevzlétly kvůli nevhodným povětrnostním podmínkám, dočkali se návštěvníci akce bohatého doprovodného programu. Nablýskané hasičské automobily na ploše parku se staly středem zájmu dětí i dospělých.

Bylo na co se dívat. Vedle renovovaného trambusu SDH Praha 11 – Chodov stála nejmodernější CAS 24 – Tatra 815 4×4 v provedení pro HZS DP Metro. Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy podpořil v rámci oslav svého 150. výročí akci „Balonstory“ nasazením plošiny AP 42 (Bronto) a žebříku AZ 52 (Magirus) s lezeckou skupinou. Z nejbližší stanice č. 4 přijel technický automobil VW T4. K ukázce techniky přispěl také HZS Českých drah s automobily CAS 24 – Mercedes 1124 4×4 a TA 2 CH – Avia.

Program ukázek práce hasičů začal likvidací plně rozvinutého požáru osobního automobilu. Zásah prováděla JSDH Praha 11 s technikou CAS 25 – Š 706 pomocí proudnice Rambo-Jet. Podle zasahujících hasičů přispělo použití pevného hasiva Pyrocool v proudnici Rambo-Jet k úspoře hasební vody. Zároveň s dobrovolnými hasiči prováděl zásah i člen jednotky HZS DP Metro s použitím systému impulzního hašení IFEX.

Následovala ukázka vyprošťování figuranta z havarovaného automobilu provedená ve spolupráci příslušníků HZS hl. m. Prahy a členů JSDH Praha 11. Nakonec se k obloze vztyčil automobilový žebřík AZ 52 a členové lezecké skupiny HZS hl. m. Prahy předvedli své umění. Odměnou hasičům po každé ukázce byl potlesk diváků.

Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov by chtěl touto cestou poděkovat HZS hl.m. Prahy, HZS DP Metro a HZS Českých drah za vstřícnost a perfektní spolupráci při zajištění ukázek pro městskou část Praha 11 na akci „Balonstory 2003“.

Ing. Michal Brunner, velitel SDH Praha 11 – Chodov
Sdílet