Pondělí 20. září 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči v tomto období vyjíždějí často na likvidaci nebezpečného hmyzu

Operační a informační středisko hasičů v Pardubickém kraji zaznamenává v posledních dnech telefonáty oznamující výskyt nebezpečného hmyzu poblíž obydlí, na veřejných prostranstvích, u škol apod. V tomto období se nejčastěji jedná o včely, v letních měsících pak o sršně a vosy. V případě ohrožení života nastupují hasiči, v ostatních případech dávají hasiči přednost odborníkům.

Činnost související s likvidací hmyzu není totiž úkolem hasičů a provádějí ji soukromé firmy. Přestože svou činností dokáží hasiči v naléhavých případech pomoci, sami se často setkávají s nepřátelskou reakcí veřejnosti. Při likvidaci obtížného hmyzu se objevují stížnosti některých tzv. ochránců přírody, tvrdících, že včely a sršni jsou chráněny zákonem, nebo že činností hasičů dochází k porušování zákona na ochranu zvířat proti týrání. Nemají však pravdu. Samozřejmě, že i tento hmyz podléhá obecným ustanovením zákona České národní rady o ochraně přírody a krajiny, a může se tedy hubit pouze v případě ohrožení lidí nebo jiných živočichů. Včely, vosy ani sršni však nejsou uvedeny v seznamu druhů zvláště chráněných nebo ohrožených živočichů.

Hasičský záchranný sbor tuto činnost provádí dobrovolně. Míra ohrožení zdraví jen málokdy odpovídá definici mimořádné události.

Limitem zásahů HZS ČR je také vybavenost prostředky pro tuto činnost (např. stroji pro šetrné usmrcení včelstev po odchytu – na základě veterinárních předpisů se z důvodů nemocí nesmí neznámá včelstva vracet).

Míru ohrožení posoudí při převzetí zprávy od ohlašovatele operační důstojník, případně na místě události velitel zásahu. Na místě pak velitel zásahu po průzkumu provede opatření, aby se dále zabránilo „ohrožení“ – vytýčí prostor, a případně počká na odbornou firmu.

por. Vendula Horáková
tisková mluvčí
HZS Pardubického kraje


-
swo-

Sdílet