Středa 22. září 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Den požární bezpečnosti v Kanicích na Brněnsku

Otevřených

Den požární bezpečnosti v Kanicích na Brněnsku
dveří se účastnili čtyři naši hasiči , kteří se střídali v práci s dětmi na jednotlivých stanovištích.Děti přicházeli na hasičku po jednolivých třídách a na každou skupinu připadla jedna vyučovací hodina.

Letos jsme se i mi připojili k propagační akci u příležitosti pátku 13.

S naší základní školou spolupracujeme pravidelně ,jak při organizaci sportovně společenských akcí běžeckých závodů ,drakyjády ,ale i každoročních cvičných poplachů.

Tentokrát jsme se chtěli ,ale zaměřit více na přípravu ,prověření znalostí žáků s ohledem na jednotlivé třídy (různé věkové skupiny).

Den otevřených dveří na zbrojnici není jistě ničím novým,přesto bych se chtěl podělit o některé skutečnosti ,které akce ukázala.

Otevřených dveří se účastnili čtyři naši hasiči , kteří se střídali v práci s dětmi na jednotlivých stanovištích.Děti přicházeli na hasičku po jednolivých třídách a na každou skupinu připadla jedna vyučovací hodina.

Po přivítání před stanicí jsme si opakování základních informacích o IZS ověřili základní znalosti žáků.Bylo příjemným překvapením ,a dobrou vizitkou práce učitelů,že všechny děti, včetně prvního ročníku znali základní informace i krizové telefonní čísla.Nové pro většinu byli informace upřesňující a osvětlující co se vlastně děje po přijetí tísňového volání na některé z linek.Výklad jsme se snažili zpestřit přidáním historek ze skutečné praxe.

Na šatně se děti dověděli co musíme udělat mi po vyhlášení poplachu.

V klubovně jsme se věnovali konkrétní činnosti při setkání s ohněm autonehodou a podobně.Velice se nám osvědčili materiály z vysoké školy báňské v Ostravě.Přeh­rávali jsme je dětem na PC .Šlo hlavně o laboratorní pokus požáru vánočního stromku, hašení oleje na pánvi atd. Tedy události spojené s věcmi ,které jsou dětem důvěrně známé a z jejich pohledu bezpečné. Intenzita a rychlost hoření evidentně překvapila i některé učitele.

V garáži si děti osahali techniku ,mohli vyzkoušet helmu kabát a další výstroj.

Před zbrojnicí čekala stará funkční berlovka ,kuželky s hadicí možnost zastříkat si novou univerzální proudnicí.Každý účastník si odnášel nejen vědomosti ale i propagační materiály a drobné sladkosti.

Za propagační materiály musíme poděkovat kpt.Bc.Pavle Pražákové z krajského ředitelství HZS Jmk ,za spolupráci vedení ZŠ Kanice o obecnímu úřadu tamtéž.

Jak bylo řečeno dětmi jsme spolupracovali již dříve v rámci cvičných poplachů, ale to vždy hromadně s celou ZŠ. Kladem celé akce bylo zjištění ,že 45minut vyučovací hodiny je dostatečný formát,který dokážeme dobře využít .Delší časový prostor ,který nám nabídla poslední devátá třída už jasně ukázal, že žáci ,kteří nejsou naším směrem přímo zaměřeni již o podrobnější informace v delším časovém rozpětí začínali ztrácet zájem.

Obrovským kladem byla práce s každou třídou zvlášť a tím možnost přizpůsobit výklad věkovému specifiku dětí.Další naší výhodou je, že s části dětí pracujeme celoročně v oddíle mladých hasičů.

Doufáme že nešlo o jedinečnou akci a v další spolupráci s jednotlivými třídami bude pokračovat.
Text a foto: Jaroslav Kožnárek

Sdílet