Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Oblastní kola soutěže Malý záchranář 2008

V pátek 13. června

Vítězné družstvo ZŠ TGM 2: Dominika Valdmanová, Lucie Bělochová, Jan Pichler, Stanislav Kesner
2008 se na parkovišti U Všech Svatých v Domažlicích a v Sušici uskutečnilo oblastní kolo soutěže Malý záchranář a současně s ním i akce nazvaná Den s IZS.

Malý záchranář 2008 – Domažlice

V pátek 13. června 2008 se na parkovišti U Všech Svatých v Domažlicích uskutečnilo oblastní kolo soutěže Malý záchranář. Zároveň zde pod záštitou města Domažlice proběhla akce nazvaná Den s IZS.

V soutěži Malý záchranář se nejlépe umístili žáci ze ZŠ Bělá nad Radbuzou, druhou příčku obsadila ZŠ Mrákov a třetí pozice patří ZŠ Klenčí pod Čerchovem. Soutěže se zúčastnilo deset družstev.

Žáci ZŠ měli za úkol absolvovat sedm stanovišť (sirény, využití linek tísňového volání, evakuace osob, poskytování první pomoci, přenášení raněného, postup při nálezu nebezpečného předmětu, požární ochrana – hasicí přístroje a chování při požáru). Další součástí soutěže byly testové otázky z oblasti ochrany obyvatelstva a požární ochrany.

V rámci Dne s IZS se kromě Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje prezentovala i Zdravotnická záchranná služba a Policie ČR. Na téměř osm stovek diváků zde čekala ukázka materiálu a techniky Územního odboru Hasičského záchranného sboru Domažlice a ukázky práce hasičů, zdravotníků a policistů. Policie předvedla práci se služebními psy a činnost pořádkové služby. Díky zástupcům společnosti BESIP bylo možné vyzkoušet si simulátor nárazu. O výtvarnou soutěž se postarali pracovníci Domova dětí a mládeže v Domažlicích. Hasiči na předvedli práci při simulované dopravní nehodě. Zásahu se zúčastnili také letečtí záchranáři s vrtulníkem.

Družstva, která se umístila na prvních dvou místech postupují do krajského kola soutěže Malý záchranář. Krajské kolo se uskuteční ve čtvrtek 19. června ve 14. ZŠ Zábělská v Plzni. Zde budou žáci základních škol z celého Plzeňského kraje bojovat v konkurenci 17 družstev.

Malý záchranář 2008 – Sušice

V pátek 13. června se v areálu Základní školy Lerchova v Sušici uskutečnila soutěž Malý záchranář, která je určena pro žáky základních škol a víceletých gymnázií.

Po absolvování všech disciplín (testy z teoretických znalostí; praktická činnost a dovednost na osmi stanovištích – varovné signály, první pomoc, evakuace, pomoc při hašení, obsluha přenosných hasicích přístrojů a další) nejvíce bodů nasbírala základní škola T. G. Masaryka – 2. družstvo a v závěsu za ní skončili zástupci téže školy družstvo číslo 1 (obě se shodným počtem bodů). Třetí příčka patří Základní škole Kolinec 1. Do soutěže se letos přihlásilo 11 družstev.

Mnoho diváků také přilákal doprovodný program, který připravil Hasičský záchranný sbor Sušice ve spolupráci se složkami IZS a organizacemi města Sušice. Diváci mohli obdivovat historickou hasičskou techniku, kterou předvedli dobrovolní hasiči, práci Policie ČR při zadržení pachatele pomocí psa nebo si vyzkoušet laserovou střelnici. Na místě se prezentovala také armáda ČR nebo Horská služba, která nabízela jízdu na čtyřkolce. Zlatým hřebem soutěžního dne byla ukázka práce profesionálních hasičů při požáru střechy školy. Záchrana byla provedena za pomoci výškové techniky a také vrtulníku. Nejzábavnějším překvapením byla pro děti možnost vyřádit se v pěně, kterou hasiči přichystali jako tečku za celým dnem.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soutěž Malý záchranář je organizována pro ZŠ a víceletá gymnázia. Soutěžit budou čtyřčlenná družstva žáků, která zastupují svou školu. Družstvo je složeno ze dvou žáků 1. stupně (4. nebo 5. třídy) a dvou žáků druhého stupně (6. nebo 7. třídy). Základní školy, které provozují jen první stupeň, vytvoří 4členné družstvo ze zástupců 4. a 5. tříd. Víceletá gymnázia vytvoří 4 členné družstvo ze zástupců primy a sekundy.


Cíle soutěže:

 – Soutěživou formou přispět k tomu, aby se děti uměly správně zachovat při vzniku mimořádné události.
- Zdůraznit pro mladou generaci potřebnost sebepřípravy a vzájemné pomoci při mimořádných situacích.
- Popularizovat mezi dětmi složky integrovaného záchranného systému.
- Praktickými ukázkami poukázat na problematiku „Ochrana člověka za mimořádných situací".


Disciplíny soutěže:

  • Testy z teoretických znalostí 15 nebo 20 otázek.
  • Praktická činnost a dovednost na 8 stanovištích (varovné signály, první pomoc, evakuace, pomoc při hašení, obsluha přenosných hasicích přístrojů a další).
-kuw-

Sdílet