Středa 22. září 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Oslava 115 let SDH Muglinov

Dne 14.6. se v místním kulturním domě Ostravě Muglinov pořádali oslavu 115-ti let při výročí založení sboru. Z činnosti po celou dobu trvání sboru dobrovolných hasičů v Ostravě Muglinově je nejdůležitější připomenout pořádání akcí pro širokou veřejnost

Dne 14.6. se v místním kulturním domě Ostravě Muglinov pořádali oslavu 115-ti let při výročí založení sboru. Z činnosti po celou dobu trvání sboru dobrovolných hasičů v Ostravě Muglinově je nejdůležitější připomenout pořádání akcí pro širokou veřejnost. Aktivní členové, ať už mladí hasiči (dále jen MH) nebo dospělí pořádají hasičský ples, májové veselice, soutěž o putovní pohár, pro děti také mikulášské nadílky, dětský den a dětský maškarní bál. Tyto akce jsou veřejností velice oblíbené a navštěvované.

Mezi největší akce při údržbě hasičské zbrojnice patřila oprava střechy, rekonstrukce schodiště a věže a v r. 2004 přidělené garáže na ul. Hladnovské. V letošním roce byly vyměněny okna, udělán nový strop v sále a hasičárna vymalována. Vedoucí svým dětem mimo jiné průběžně udržují dětskou klubovnu, která byla v posledních letech zateplena, nově vymalována motivy ohně a znakem sdružení hasičů. Tyto opravy by však nebyly možné bez finančních dotací Městského úřadu.

V rámci sboru máme sportovní družstvo mužů a žen, jež s epravidelně # zúčastňují pohárových soutěží a II. kola v PS (požární sport). Obě družstva se v posledních letech umisťují na předních příčkách. Družstvu žen se dokonce v r. 2005 podařilo postoupit na Mistrovství republiky v Havlíčkově brodě, kde nakonec obsadily úspěšné 11. místo z celkových 16 (okresů).

Nedílnou součástí je oddíl MH Plamínek, který letos oslaví 40 let svého trvání. MH se pod vedením zkušených vedoucích a instruktorů zúčastňují celorepublikové soutěže Plamen a pohárových soutěží, kde se opětovně umisťují na předních místech. Letos družstvu starších žáků, které bojovalo o postup na krajské kolo, proklouzlo 2. postupové místo doslova skrz prsty. Tyto aktivní děti tedy patří k jedněm z nejlepších v Ostravě, čímž to potrvzují jak svými výkony čistě v PS, tak například v soutěží PO (požární ochrana) očima dětí, kde v loňském roce uspělo jedna z našich dětí svou literární tvorbou. Po celý rok cedoucí svým dětem připravují různé výlety, spaní v HZ, víkendové pobyty na horách ať už sami či spolu s jinými sbory. Také se podílejí na přípravách a pořádání dětských akcí pro veřejnost. V letních měsících, kdy jejich soutěžní sezona končí a již se nescházejí na tréninzích, mohou děti jet na Letní tábor mladých hasičů do Jánských Koupelí, či se vzdělávat a jet na Školení instruktorů a vedoucích, taktéž v JK.

Činnost sportovních družtev dospělých a dětí by dnes nebyla možná bez finančních podpor našich sponzorů, mezi něž patří firmy EX TECHNIK, STAVEBNINY JANÍK, STAVEBNÍ FIRMA JOSEF ČAJAN a IMAGE STUDIO.

Několik slov o jednostce sboru. V 90. letech byla jednotka zařazena do JPO III a byla vybavena automobily CAS 25 Š RTHP a dopravním automobilem Avia. Jednotka se zúčastňovala pravidelných týdenních hotovostí, námětových cvičení v rámci okrsku a města a tzv. žňových hlídek. Svou připravenost ukázala při záplavách v roce 1997, kdy členové odpracovali nespočet hodin jak při samotných záplavách, kde byli nasazeni převážně do části Koblov a Přívoz, tak při následné likvidaci následku záplav. V červnu 2004 byla jednotka sboru přeřazena do JPO V, kde je doposud. Od roku 2006 se členové podílí ve spolupráci s HZS Hrabůvka na odchytu a likvidaci obtížného hmyzu. Tuto činnost jednotka vykonává v měsících květen až říjen. Hotovost drží každý 3. týden a na vyžádání operačního střediska vyjíždí k událostem i mimo tyto hotovosti. Tyto zásahy jsou spojeny se zvýšenými nároky na fyzickou kondici, kterou tímto udržujeme v letních měsících. V zimním období odstraňujeme sníh na střechách domů. Dále jednotka v letech 2006 až 2007 pomáhala při stavbě protipovodňové hráze a následném čerpání vody při záplavách v Koblově. Členové JSDH Muglinov jsou i v současnosti pravidelně školeni a odborně připravováni pro práci v jednotce. Rovněž využívají projektu Evropské unie MOST k dalšímu profesnímu vzdělávání dobrovolných hasičů v ochraně obyvatelstva a úspěšně zakončili kurz Povodně a záchrana na vodě a kurz První pomoci.


Hanyášová Lenka
vedoucí starších žáků MH-swo-

Sdílet