Neděle 24. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V základní škole ve Studénce proběhl nácvik sebeochrany, vyzkoušen byl projekt CHEMON

V loňském roce byla v Moravskoslezském kraji dokončena realizace projektu CHEMON (CHEmický MONitoring), který se týká vybraných zařízení používajících nebezpečnou látku. V rámci okresu Nový Jičín byl tento projekt realizován na dvou zimních stadionech ve Studénce a Kopřivnici.

Podstatou projektu je zajištění včasného varování obyvatel v blízkosti zimních stadionů v případě havárie technologie chlazení a úniku čpavku do okolí. Součástí zařízení jsou vhodně umístěná čidla, která nepřetržitě sledují stav atmosféry a informační terminály umístěné ve významných objektech v okolí stadionu (jedná se např. o školská zařízení, sociální nebo zdravotnická zařízení).

Po zjištění úniku čpavku pomocí instalovaných čidel vyhlásí informační terminály v objektu poplach a zároveň informují osoby uvnitř o žádoucím chování (uzavření oken, vypnutí ventilace, shromáždění osob ve vytipovaném prostoru objektu na odvrácené straně od zdroje úniku apod.). Informace o naměřených hodnotách množství čpavku ve vzduchu a vyhlášení poplachu v objektu jsou přenášeny na operační středisko hasičů a jsou tak k dispozici mimo jiné také veliteli zásahu, který přijíždí na místo události.

Jedním z objektů, kde je informační terminál umístěn, je Základní škola Sjednocení ve Studénce. Právě v této škole proběhlo ve středu 16. září cvičení zaměřené na prověření žádoucího chování osob v případě havárie. Po vyhlášení poplachu se děti pod dohledem pedagogů shromáždily v určeném prostoru školy a zároveň byla realizována další stanovená opatření tak, aby nedošlo k ohrožení osob v budově školy.

Sdílet