Neděle 26. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Český národní výbor CTIF se letos sešel podruhé

Ve čtvrtek 19. června se v Praze

uskutečnilo pravidelné zasedání Českého národního výboru CTIF, který republiku zastupuje v Mezinárodním technickém výboru pro prevenci a hašení požárů (CTIF).

Ve čtvrtek 19. června se v Praze uskutečnilo pravidelné zasedání Českého národního výboru CTIF, který republiku zastupuje v Mezinárodním technickém výboru pro prevenci a hašení požárů (CTIF).<u1:p></u1:­p><o:p></o:p>

<u1:p></u1:p>­Tématem zasedání, které řídil místopředseda Českého národního výboru CTIF Karel Richter, byla především příprava XIV. Mezinárodní soutěže CTIF. Tuto největší hasičskou akci v historii ČR, jež se mají zúčastnit tisíce soutěžích z mnoha evropských i mimoevropských států, zorganizuje Český národní výbor CTIF v roce 2009 v Ostravě. <u1:p>
<o:p></o:p></­u1:p>

Příští zasedání členů Českého národního výboru CTIF se uskuteční v říjnu.
<o:p></o:p>

Český národní výbor CTIF sdružuje zástupce státních úřadů, hasičských sdružení, spolků, vzdělávacích, výzkumných a jiných organizací, které v ČR působí na úseku požární ochrany. Výbor byl založen na ustavující schůzi dne 14. října <st1:metriccon­verter productid=„2004 a“ w:st=„on“><st­1:metricconver­ter productid=„2004 a“ u2:st=„on“>2004 a</st1:metric­converter></st1:me­tricconverter> je součástí CTIF – Comité Technique International de Prévention et D´extinction du Feu (Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů). Jde o nejvýznamnější mezinárodní organizací působící na úseku požární ochrany, která v současnosti sdružuje více než 40 evropských i mimoevropských států. Více informací na www.ctif.org.

Zřizovatelem Výboru je Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, které je také garantem plnění úkolů mezinárodní spolupráce a styků se zahraničím na úseku požární ochrany.

Členy Výboru jsou: MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota, Moravská hasičská jednota, Česká asociace hasičských důstojníků, Asociace velitelů HZS podniků, sdružení ČESKý HASIČ, Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Výzbrojna požární ochrany, a.s., THT, s.r.o.- Továrna hasící techniky, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství.<u1:p> </u1:p>

<u1:p></u1:p>Mezi hlavní úkoly Výboru patří mj. reprezentace členství ČR v CTIF, zabezpečovaná volenými delegáty, zajišťování účasti ČR na mezinárodních soutěžích hasičů, na výstavách požární ochrany a na dalších akcích. Výbor dále zabezpečuje rozvoj mezinárodní vědeckotechnické spolupráce, zejména rozšiřováním vědecko technických poznatků a praktických zkušeností z oblasti předcházení požárům, jejich hašení, záchrany osob a poskytování technické pomoci při přírodních katastrofách a jiných mimořádných událostech.
<u1:p> </u1:p><o:p></o:p>

kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR<o:p></o:p>

-wap-

Sdílet