Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dobrovolní hasiči v Lysé nad Labem oslavili 130. výročí založení

V sobotu 7. června 2008 od 13 hodin uspořádali lyští hasiči ve svém areálu hasičské zbrojnice v centru města v rámci oslav 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů (SDH) v Lysé nad Labem, kulturní odpoledne pro hasiče a širokou veřejnost.

Program zahájila třicetičlenná hasičská dechovka z Lysé n.L. svým hodinovým koncertem, ve kterém se návštěvníkům představili zpěváci i sólisté orchestru. Úderem čtrnácté hodiny byla nástupem hasičské jednotky ve slavnostních stejnokrojích, Znělkou záchranářů v podání trubačů hasičské dechovky, hlášením velitele jednotky Bc. Miroslava Konečného starostovi města Mgr. Jiřímu Havelkovi a státní hymnou, zahájena oficiální část oslav.

Moderátor všeho hasičského dění, náměstek starosty SDH pan Jiří Zima, požádal po krátkém úvodu všechny sedící přítomné o povstání a o uctění památky všech, kteří se dnešního slavnostního dne nedožili, minutou ticha, za které tříčlenná čestná stráž hasičů v bílých přilbách a rukavicích položila věnec k pomníku všem hasičům v areálu hasičské zbrojnice.

Pak přivítal mezi přítomnými významné hosty: ředitele kanceláře krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje pana plk. JUDr Jaroslava Mrnku, ředitele Hasičského záchranného sboru Stč. kraje, územního odboru Nymburk a Mladá Boleslav pana plk. Františka Hepa, starostu Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pana Vladimíra Jeníka a Otce Pavla za římskokatolickou farnost v Lysé n L.

Poté následovaly krátké zdravice těchto hostů. To už ale zazněl rázný pochod hasičské dechovky, za kterého napochodovala „stará garda" hasičů, dnešních „šedesátníků", kteří už nejsou členy současné výjezdové jednotky, před nastoupenou jednotku s novým praporem sboru, vyrobeným u příležitosti tak významného výročí.

Prapor byl pořízen z finančních prostředků sboru a byl zhotoven podle návrhu výboru SDH Lysá n.L. Stará garda v počtu čtrnácti hasičů předala prapor do rukou současného velitele jednotky Bc. Konečného.

Prapor symbolicky předali pan Vladimír Tuzar, pan Miroslav Pastrňák a pan Jaroslav Šubrt . Tito lidé nepředávali prapor „jenom tak náhodou", všichni tři jsou totiž předešlí velitelé sboru.

Pak následovalo předání stuhy Města Lysá nad Labem a její připnutí z rukou starosty Havelky na prapor. Poté dostal slovo Otec Pavel, farář římskokatolické farnosti z Lysé, který před zraky všech přítomných – odhady hovoří až o cca 700 lidech – požehnal praporu, svatému Floriánu, patronu hasičů a všem lyským hasičům-opravdovým chlapům.

Následně byli před zraky svých spoluobčanů oceněni různými svazovými oceněními aktivní členové sboru. Nejvýznamnější ocenění – medaile sv. Floriána – byly předány z rukou starosty OSH ČMS pana Jeníka a starosty města Havelky, naší dlouholeté a obětavé člence výboru a zodpovědné pokladní sboru paní Zdeně Žantovské a starostovi sboru panu Petru Šáchovi.

Oficiální část odpoledne byla zakončena fotografováním všech lyských hasičů u pomníku na památku tohoto slavnostního okamžiku.

A pak už mohl za horkého slunečného odpoledne nerušeně pokračovat kulturní program, ve kterém se postupně představili svými perfektními vystoupeními žáci ZUŠ Lysá n.L., ZŠ B. Hrozného Lysá n.L., folklorní soubor Šáteček a hasičská dechovka. Závěr kulturního odpoledne patři dalším milým hostům – zpěvačce Petře Černocké s manželem Jiřím Pracným a MUDr. Radimu Uzlovi, který mezi známými písničkami manželského dua pobavil publikum svými veselými historkami ze svého lékařsko-sexuologického prostředí.

Večer už patřil hasičskému tanečnímu orchestru Melodik, který hrál k poslechu, ale především k tanci početným přítomným až do pozdních nočních hodin.

Během oslav byla v ulici Legionářská a v parčíku u pomníku v areálu zbrojnice vystavena pro srovnání, historická i moderní požární technika sboru, kterou využívali a využívají hasiči při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí.

Občanům města byla, jak bylo přislíbeno, předvedena nejnovější požární technika pořízená v loňském a letošním roce – moderní, továrně nový hasičský vůz Tatra 815– 4×4 Terrno a motorový člun Marine 16Y, která byla pořízená Městem Lysá n.L. zcela (!) z dotací poskytnutých Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí (cisterna) a Středočeským krajem (člun).

V garážích zbrojnice zaujala návštěvníky výstava historických dokumentů z archivu sboru, která byla zajímavým průřezem života sboru od jeho založení po současnost a kterou precizně připravil „archivář" a člen výboru sboru pan Jiří Ziegelheim. Výstava historických dokumentů a fotografií sboru bude v průběhu června dále pokračovat v prostorách Městské knihovny Lysá nad Labem.

Před podiem byl zbudován rozlehlý taneční parket a hlediště pro 280 osob, vytvořené z laviček letního kina Města Lysá, které hasiči před oslavou opravili a natřeli.

Po celou dobu trvání akce bylo zajištěno bohaté občerstvení návštěvníků a možné posezení ve stínu v párty stanech či garážích.

Za zmínku rozhodně stojí také to, že tomu, aby areál hasičské zbrojnice v době oslav a program oslav vypadal tak, jak vypadal, předcházely tři měsíce mravenčí práce nejenom členů výboru sboru při plánování programu oslav, zhotovení praporu, napsání, zhotovení a předání k vytištění Almanachu, katalogu techniky a zajišťování všech upomínkových předmětů, ale také každodenní manuální práce aktivních členů sboru, kteří po svém zaměstnání, převážně po odpolednech a o sobotách a nedělích odpracovali pod vedením správce objektu a člena výboru pana Jindřicha Ziegelheima, desítky hodin na zvelebení budovy zbrojnice a zvláště vnitřního prostoru garáží, dílny, šatny, kulturní místnosti, nádvoří. V areálu zbrojnice byl také kompletně zrenovován již výše zmíněný pískovcový pomník, který byl postaven a jehož pamětní deska byla slavnostně odhalena v roce 1978 při příležitosti 100. výročí založení sboru současnou „starou gardou".

Výbor SDH Lysá n.L. touto cestou upřímně děkuje všem našim sponzorům, bez kterých by se tak velkolepá akce nemohla konat, a kteří jsou:

Město Lysá nad Labem, Středočeský kraj a firmy Dywidag Prefa a. s., Remondis, Thermoservis, Belfor Czechia s.r.o. a agentura Forsound s.r.o.

Dále děkuje všem členům sboru, kteří se aktivně podíleli na přípravě oslav a na všech potřebných přípravných pracech!

Naše poděkování patří též všem účinkujícím výše zmíněných souborů, kteří se v horkém letním odpoledni zhostili svého vystoupení na výbornou a zahráli či zatančili s velkým úspěchem u publika.

A v neposlední řadě výbor SDH velmi děkuje všem rodinám našich aktivních členů, jejich manželkám a ostatním příznivcům sboru za ohromnou podporu při pořádání tak nebývalé akce a samozřejmě také všem příchozím divákům za jejich návštěvu na našich významných oslavách.

Spoustu fotografií z této akce najdete na stránkách www.hasicilysa.cz

Za výbor Sboru dobrovolných hasičů v Lysé nad Labem Roman Zima

-swo-

Sdílet