Středa 29. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bezpečnostní kování

Podle zásad uvedených v ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, musí být únikové cesty i dveře v nich instalované trvale volné pro komunikaci osob (tj. dveře mají umožňovat otevírání z obou stran).

V případě požadavku na instalaci kování, které dovoluje „volné“ otevírání pouze z jedné strany (např. klika x koule, nebo madlo x koule, nebo ovládání elektromagnetickými systémy) doporučujeme, aby takové řešení, pokud respektuje zásady volné a plynulé evakuace osob v jednom směru a nebrání zásahu požárních jednotek ve druhém směru, bylo součástí souhlasného stanoviska příslušného územního odboru HZS kraje.

Dveře na únikových cestách, opatřené speciálními bezpečnostními zámky (např.kódové karty aj.) musí být v případě evakuace osob samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření; kódové karty apod. nelze užít u dveří chráněných únikových cest.

Převzato z tohoto zdroje
Sdílet