Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Liberečtí hasiči se loučí s plukovníkem Halmichem

V pondělí 30. června 2008 nastoupí náměstek krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého pro centrální nouzové plánování kraje plk. Ludvík Halmich svůj poslední služební den. Po téměř 37 letech služby v řadách profesionálních hasičů odejde 1. července na zaslouženou „dovolenou"

V pondělí 30. června 2008 nastoupí náměstek krajského ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého pro centrální nouzové plánování kraje plk. Ludvík Halmich svůj poslední služební den. Po téměř 37 letech služby v řadách profesionálních hasičů odejde 1. července na zaslouženou „dovolenou" a jeho služební místo převezme nynější ředitel Územního odboru Semily plk. Ing. Jaroslav Vízner.

plk. Ludvík Halmich

Po složení maturitní zkoušky na Střední průmyslové škole strojní v roce 1964 nastoupil do podniku Tesla Liberec jako konstruktér elektrické požární signalizace. V roce 1971 byl přijat jako inspektor požární ochrany na Okresní inspekci požární ochrany ONV v Liberci. V roce 1972 byl povýšen do hodnosti podporučík a o rok později už zastával funkci odborného inspektora požární ochrany. V roce 1980 byl povýšen již do hodnosti kapitána a o šest let později dosáhl hodnosti majora. O rok později se stal zástupcem náčelníka Okresní správy sboru PO. V roce 1995 byl jmenován do funkce zástupce okresního požárního rady a zástupce ředitele HZS okresu Liberec a v květnu téhož roku dosáhl hodnosti podplukovníka. V červnu 1998 byl jmenován do funkce požární rada, vedoucí odboru prevence.

1. ledna 2001 byl jmenován do funkce náměstka krajského ředitele HZS Libereckého kraje pro úsek prevence a posléze pro prevenci a civilní nouzovou připravenost, ve které setrval až do posledního dne služebního poměru. V roce 2007 získal s účinností nového služebního zákona služební hodnost vrchní rada s hodnostním označením plukovník.

Plukovník Halmich se po celou dobu služební kariéry zabýval především prevencí požární ochrany, později i krizovým řízením a ochranou obyvatelstva. Aktivně působil v mezinárodní skupině EUREX Příhraniční krizové řízení Euroregionu Neisse – Nisa – Nysa a stál u zrodu spolupráce záchranných složek české, německé a polské části našeho euroregionu. Jako zástupce krajského ředitele reprezentoval HZS Libereckého kraje také například v Bezpečnostní radě Libereckého kraje nebo v Bezpečnostním výboru FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009.

Mimo kariéru profesionálního hasiče působil také v dobrovolné požární ochraně. Byl členem výkonného výboru a odborné rady prevence Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Liberci. Pan Halmich i po odchodu do důchodu zůstává členem Sboru dobrovolných hasičů liberecké části Vesec .

Plukovník Halmich byl vždy veselým a upřímným kolegou, který dokázal mladším ochotně poradit a nezkazil žádnou zábavu. Vždy ho bylo všude plno.

Všechny kolegyně a kolegové panu Halmichovi ze srdíčka děkují za příjemnou spolupráci, přejí mu hodně zdraví a sil na zdolávání dalších turistických kót, při práci na chalupě i hodně radostí s rodinou a vnoučátky. Všichni také doufají, že občas přispěje svými zkušenostmi a radami ke zdárnému pokračování jím započaté práce u HZS Libereckého kraje.

por. Mgr. Iva Michalíčková
tisková mluvčí
HZS Libereckého kraje-swo-

Sdílet