Neděle 19. května 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Druhý ročník projektu Junior univerzita skončil, jeho cílem je mimoškolní vzdělávání žáků základních škol

Druhý zářijový víkend (11. – 13. 9. 2015) patřil v Jánských Koupelích závěrečnému soustředění studentů, které proběhlo jako součást projektu Junior univerzita – vzdělávání mladých záchranářů.

V letošním roce se uskutečnil již druhý ročník tohoto projektu, na kterém spolupracovalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, Krajské sdružení hasičů Olomouckého kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava, Střední průmyslová škola Hranice a Střední škola techniky a služeb Karviná.

Cílem projektu je mimoškolní vzdělávání žáků základních škol vedené v duchu vysokoškolské výuky, které jim umožní celoročně rozvíjet jejich dovednosti a znalosti v přírodních vědách, v technických a řemeslných oblastech a to jak v teoretické výuce, tak pomocí praktického nácviku.

Po příjezdu do Jánských Koupelí patřil páteční večer vyhodnocení semestrálních prací studentů, které měli odevzdat do konce prázdnin před nástupem do školy. Práce byly zaměřeny zejména na popis dosavadního průběhu Junior univerzity.

Do výcviku mladých hasičů jsem začal chodit před třemi lety, kam mě přivedl táta, který je u SDH Bludov. Na Junior univerzitu jsem se dostal úplnou náhodou. Někdo z přihlášených nemohl, tak mi to nabídli a já jsem se musel rychle rozhodnout. Říkal jsem si, že se něco nového dozvím a uvidím, jak to chodí a vypadá na vysoké škole.

Teď přišla otázka, co mě tam čeká. Trochu jsem měl obavy, abych tam neseděl jako ve škole a musel se učit i o víkendu a o prázdninách, ale bylo mi řečeno, že se seznámíme s mnoha věcmi, které se týkají činnosti záchranářů, a to praktickou a zábavnou formou, např. pokusy, exkurzemi, apod.

Velmi mě baví přírodověda a technické věci, tak jsem se začal těšit a rozhodl se, že pojedu a nelituji toho.

Vojtěch Kubíček, 11 let


Nejezdili jsme však jenom po exkurzích, také jsme se učili. Dozvěděli jsme se, jak může vzniknout požár, třídy požáru a jak hasit požár. Řekli jsme si i něco o nebezpečí na internetu, o nebezpečných látkách. Měli jsme přednášku o první pomoci a naposledy jsme si ukázali technické prostředky, které se používají k hašení požáru.

Vyzkoušeli jsme si pár prostředků s vodou. Dovezli nám dokonce pěnu na hašení, ve které jsme se koupali.

Pěna byla úžasná!“

Štěpánka Březinová, 13 let


Celá výuka byla dobrá a zajímavá. Zaujala mě její rozmanitost a také možnosti se podívat do míst, kam bych se normálně nedostal. Na exkurzi utíkal čas rychleji než čas při sezení v učebně a dozvěděli jsme se více než při výuce i když prezentace lektorů byly dobře připraveny.

Do příště už bych nic neměnil a myslím si, že pobyt v Jánských Koupelích byl celkem přínosný.

Vojtěch Drtil, 12 let


V sobotních brzkých ranních hodinách čekala na studenty snídaně a po ní cesta směr Karviná na Střední školu techniky a služeb. Tamní učitelé si pro ně připravili zajímavý celodenní program. Studenti byly rozděleni do dvou skupin a vystřídali se u předmětů Ruční obrábění kovů a Hydraulické a pneumatické stroje.

Po příjezdu z Karviné čekalo na studenty malé překvapení. Stejně jako to chodí na vysoké škole, kde se studenti po vykonání statní závěrečné zkoušky podepisuji na chodníky v areálu vysoké školy, tak měli tuto možnost i studenti junior univerzity. Ti se podepisovali barevnými křídami před budovou ÚHŠ Jánské Koupele.

Nedělní dopoledne se odehrávalo v prostorách Nové auly Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kde proběhla slavnostní promoce junior univerzity a předání absolventských diplomů.

Slavnostní promoce se zúčastnili významní hosté z řad realizátorů projektu prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. (děkan Fakulty bezpečnostního inženýrství), Ing. Jan Karger (ředitel ÚHŠ Jánské Koupele), Ing. Monika Němečková (náměstkyně starosty SH ČMS), RNDr. Iva Sandriová (ředitelka SŠTaS Karviná), Vlastimila Švubová (starostka KSH Olomouckého kraje), Milena Sobotková (vedoucí krajské rady mládeže KSH Olomouckého kraje), Ing. Ivan Doležel (ředitel SPŠ Hranice) a Ing. Petr Vícha (zástupce ředitele ÚHŠ Jánské Koupele). Slavnostní promoci vedl doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák.

Po předání absolventských diplomů byli v průběhu promoce vyhlášeni nejlepší studenti dle dosažených výsledků za celou dobu trvání junior univerzity. Těmito studenty byli Štěpánka Březinová, Vojtěch Kubíček a Vojtěch Drtil. Když byla předána všechna ocenění, přednesly ve společném proslovu poděkování za absolventy junior univerzity studentky Nikola Popelová a Natálie Kandrová.

Na závěr byla promoce obohacena o pěvecké vystoupení operních pěvců Marianny Pillárové a Jakuba Tolaše za klavírního doprovodu Mgr. Marie Horáčkové.

Slavnostní promoce se těšila i velkému zájmu rodičů, rodinných příslušníků studentů a také vedoucích kolektivů mladých hasičů, o čemž svědčila zcela zaplněná místnost. Bylo potřeba přidávat další židle pro usazení všech hostů. Samotní absolventi byli po předání diplomů hrdi na absolvování junior univerzity a v očích rodičů bylo vidět, že jsou pyšní na své potomky.

Ing. Kristýna Kutilová, Ing. Jan Ondruch
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Sdílet