Sobota 25. března 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na letišti v Mladé Boleslavi se srazily dva letouny, cvičení se zúčastnily desítky hasičů, záchranářů a policistů

Nehoda dvou dopravních letadel byla námětem taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému, které se ve čtvrtek 1. října 2015 před zraky odborné veřejnosti uskutečnilo na letišti v Mladé Boleslavi.

V 11:00 došlo k simulované letecké nehodě, kdy jedno z letadel bylo z důvodu vážné poruchy nuceno nouzově přistát na nejbližším možném letišti. Bohužel přistávací manévr kapitán nezvládl a vlivem technického stavu a nepříznivých klimatických podmínek došlo ke střetu s dalším letadlem připravujícího se na svůj vzlet.

Hlavním cílem cvičení bylo nacvičit spolupráci zapojených složek při obdobné události a především zdokonalit zásah s velkým množstvím raněných. Operační střediska složek IZS vyslala ihned po přijetí zprávy na místo události své síly a prostředky, které se okamžitě zapojily do záchrany zraněných pasažérů.

Velitel zásahu zřídil štáb velitele zásahu a rozhodl o rozdělení místa události na sektory. Především ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou bylo provedeno třídění osob dle charakteru a závažnosti poranění. Ranění byli po neodkladné péči převezeni z místa události do Oblastní nemocnice v Mladé Boleslavi, kde pokračovala druhá část cvičení.

Vedení nemocnice plánovalo prověřit aktivaci traumatologického plánu. Z celkového počtu 60 osob, které se v době střetu nacházely v obou letadlech, utrpělo 10 osob zranění neslučitelná se životem, 40 osob utrpělo různě těžká zranění a 10 osob bylo zraněno lehce, včetně posttraumatické stresové reakce.


Několik minut po jedenácté dopoledne nemocniční krizový systém spustil v nemocnici poplach. První zprávy hovořily o velkém leteckém neštěstí na boleslavském letišti a šedesátce zraněných. Během pěti minut byly vyklizeny všechny ortopedické i chirurgické ambulance, u urgentního příjmu na úrazové ambulanci se seřadilo několik zdravotnických týmů s potřebným vybavením.

První zraněné, kterých bylo nakonec osm, začaly sanitky přivážet necelou hodinu po vyhlášeném poplachu. Všech se hned ujali zdravotníci, kteří akci perfektně zvládli. V době cvičení navíc sanitky přivezly i tři skutečné zraněné, protože urgentní příjem samozřejmě nepřestal kvůli cvičení fungovat pro skutečně nemocné pacienty.

Kvůli cvičení byl zhruba na dvě hodiny přerušen provoz chirurgických a ortopedických ambulancí. Většina pacientů přijala zprávu o cvičení a omluvu nemocnice s pochopením, za což jim patří velký dík.

Musíme být připraveni na podobná neštěstí a musíme vědět, jak při nich jednat. Je nám velmi líto, že jsme kvůli cvičení některým pacientům způsobili komplikace, ale věřím, že to bylo ku prospěchu nás všech,“ vysvětlil ředitel nemocnice MUDr. Luděk Kramář, MBA.

Nemocnice velkým zátěžovým testem prošla minulý týden, kdy došlo k opravdovému neštěstí v dobrovickém lihovaru a v péči boleslavských lékařů skončili čtyři pacienti se středně těžkým poraněním.

„Zdravotníci zafungovali perfektně a situaci měli celou dobu pod kontrolou. Přesto jsme odhalili některé drobné nedostatky v komunikaci, ať už uvnitř nemocnice nebo s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Dnešní cvičení ukázalo, že jsme je snad úspěšně odstranili,“ uzavřel ředitel nemocnice.

www.klaudianovanemocnice.cz

Při mimořádných událostech, kde se na místě nachází velké množství raněných, je nezbytné provést rychlé zatřídění, které efektivně zkrátí dobu předání osob do odpovídajícího zdravotnického zařízení. Toho lze dosáhnout na základě metody START.

Pomocí barev (zelená, červená, žlutá a černá) lze osoby zatřídit dle závažnosti poranění, tím se zajistí správná zdravotnická péče.

Je potřeba si uvědomit, že obdobný zásah, kdy je na místě události velký počet raněných, je velmi specifický. Je zapotřebí soustředit na místo dostatečný počet zasahujících, kteří jsou schopni správně a včas provést záchranné práce.

Jsem rád, že toto cvičení ukázalo, jak dobře jsou všechny složky připraveni čelit při obdobných událostech. Drobné nesrovnalosti, které byly při cvičení patrné, budou odstraněny v rámci odborných příprav,

shrnuje řídící taktického cvičení plk. Ing. Jan Hadrbolec.


Na taktickém cvičení se podílelo více jak 130 zasahujících osob přímo na místě cvičení, dalších několik desítek osob v Oblastní nemocnici v Mladé Boleslavi a na operačních střediscích zúčastněných složek včetně Řízení letového provozu ČR.

Do zásahu se zapojily následující složky a instituce veřejné správy:

  • Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje,
  • Hasičský záchranný sbor podniku Škoda Auto a.s.,
  • jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Středočeského kra­je,
  • Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje,
  • Policie České republiky,
  • Městská policie Mladá Boleslav,
  • Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s.,
  • Oblastní středisko Řízení letového provozu ČR, Záchranné koordinační středisko Praha,
  • 24. Základna dopravního letectva,
  • statutární město Mladá Boleslav.
Sdílet