Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Podpořte stávku ČMKOS proti nespravedlivě prováděným reformám, proti propadu reálné mzdy pracovníků veřejného sektoru !!!

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, podrobné důvody největší stávky v ČR od roku 1990, aktuální informace, odkazy na tiskové konference a televizní pořady, právní odůvodnění atd. najdete na webu ČMKOS.

Vážení čtenáři, kolegyně a kolegové, podrobné důvody největší stávky v ČR od roku 1990, aktuální informace, odkazy na tiskové konference a televizní pořady, právní odůvodnění atd. najdete na webu ČMKOS. My se proto omezíme pouze na základní informace z naší oblasti. Převedším jsem rád , že po rok trvajícím „rozvodu" policejních odborových organizací NOSP a UBS se jejich představitelé dohodli se na další spolupráci. Tvoří-li příslušníci policie cca 2/3 počtu všech bezpečnostních sborů, je to bezesporu zpráva příznivá i pro odboráře z menších sborů. Při čtení webu NOSP, kde byla zveřejněna stručná zpráva o společném jednání, se mi vybavily postřehy, kterými na téma roztříštěnost odborů v bezpečnostních sborech v minulosti iritoval některé představitele i běžné čtenáře můj předchůdce JUDr.Mühlfeit, zvláště, když je psal schválně latinsky. Připomínám alespoň „rozděl a panuj" a „komu je to ku prospěchu". Náš svaz byl vždy propagátorem společných postupů odborových organizací .Očekáváme proto, že opětovné navázání spolupráce NOSP a UBS je také prvním krůčkem k obnovení intenzivnější spolupráce mezi všemi odborovými organizacemi, hájícími příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů. Ke stávce ČMKOS si dovoluji pro civilní čtenáře vysvětlit, proč ji podporujeme, ale sami stávkovat nebudeme: za prvé si jistě nikdo nedovedete představit, že by Vám šlo např. při požáru o život a my bychom Vás v tom nechali. Za druhé nám právo na stávku podle ustanovení čl.27 odst.4 ú.z. č.2/1993 Sb. Listiny základních práv a svobod nepřísluší.

Podle článku 17 však máme jako každý občan právo vyjádřit svobodně svůj názor, tedy i názor např. na to, že nám vláda na tři roky po sobě, bez ohledu na sedmiprocentní inflaci ordinuje pouze 1,5% nárůst objemu mzdových prostředků. To nestačí ani na navýšení tarifů a vytváří se tak podmínky pro přerozdělování onoho mála tak, že úzké skupině bude možno zvýšit plat a většina bude mít dlouhodobě citelný propad reálné mzdy.

Podle čl. <metricconverter productid=„19 a“></metriccon­verter><metric­converter></me­tricconverter><me­tricconverter></me­tricconverter><me­tricconverter></me­tricconverter>19 a<metricconver­ter></metriccon­verter><metric­converter></me­tricconverter><me­tricconverter></me­tricconverter><me­tricconverter></me­tricconverter> 20 Listiny máme také právo shromažďovat se a sdružovat se. Jsem rád, že obě tato práva se hasiči nebojí využívat, viz odborová organizovanost v HZS ČR a viz naše účasti na dosavadních protestních akcích před úřadem vlády. Je však skutečně nejvyšší čas, aby tato práva začali ve větší míře využívat i příslušníci a zaměstnanci ostatních bezpečnostních sborů. Když už nepřišli ani na jednu z dosavadních protestních akcí, rozhodně by měli alespoň veřejně a skutečně viditelně vyjádřit podporu hodinové výstražné stávce ČMKOS, která se uskuteční v úterý 24. června 2008 od 13:00 do 14:00 hodin.

My to uděláme tak, že na tuto hodinu podle místních podmínek buď vystavíme před budovu každé požární stanice požární vozidlo s plakátem „Podporujeme stávku ČMKOS", nebo tento plakát umístíme na budově stanice. Plakáty jsme samozřejmě již rozeslali do všech ZO k vytištění.

K event. argumentům služebních funkcionářů od „zakazuji" přes „nepovoluji" až po „nedoporučuje se", „rozmyslete si", „porušujete zákon", „jste státní zaměstnanci" a pod. , vám říkáme jediné: forma našeho protestu je nejenom velmi umírněná a legitimní, ale samozřejmě i naprosto v souladu s ústavou, i zákonem o služebním poměru. Stačí, aby zástupce odborů na daném pracovišti oznámil služebnímu funkcionáři, že plakát bude zveřejněn, i když ani toto oznámení není zákonem vyžadováno a půjde jen o vyjádření toho, že odbory se chovají kultivovaně. Případné excesy ze strany vedení nahlašte na OSH. Nedejte se odradit ani vlastními členy, kteří by říkali „ v našich Kotěhůlkách dávat plakáty nemá cenu, to musí být vidět hlavně v Praze". Ve druhé části věty by sice měli pravdu, ale to ponechme na samostatném Odborovém sdružení při HZS hl.m.Prahy a jeho prezidentovi panu Antonínu Šustrovi, snad se konečně i pro veřejnost jako skuteční odboráři také projeví. V první části věty by ale naši členové pravdu neměli, už jenom kvůli myšlence solidarity, tahání za jeden provaz a v neposlední řadě kvůli zachování sebeúcty.Zdeněk J. Oberreiter, předseda OS hasičů –
www.osh.cz


-wap-

Sdílet