Středa 29. března 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Brně proběhl nultý ročník soutěže hasičů v poskytování první pomoci, vyhráli hasiči z Plzeňského kraje

Brněnské školní výcvikové zařízení HZS ČR a jeho blízké okolí hostilo ve dnech 8. a 9. října tzv. přípravný ročník soutěže hasičů v poskytování předlékařské první pomoci. Tento 0. roční absolvovalo 11 krajů HZS, které se do soutěže dobrovolně přihlásily.

Na čtyřčlenná družstva bylo nachystáno 11 úkolů, které byly zaměřeny na simulované nehody, které mohou hasiče při své zásahové činnosti potkat. Převážná většina úkolů vycházela z praktických zkušeností pořadatelů.

Zájmem organizátorů bylo nasimulovat jedenáctihodinovou směnu, při které jsou jednotky vysílány k různým typům událostí, kde převažovalo poskytování předlékařské první pomoci.

Jednotky postupně každou hodinu získaly tištěný příkaz k výjezdu, který je směřoval na místo zásahu, kde byla nachystána situace, kterou měli hasiči v určitém časovém limitu splnit.

Soutěžící družstva tak zasahovala u požáru varny, u dopravní nehody osobního automobilu s motocyklistou, kdy došlo k odhození spolujezdkyně motocyklisty do pole, také bylo nutné zachránit tonoucího muže s poraněním páteře, kterého bylo nakonec potřeba resuscitovat. Tato resuscitace byla monitorována monitorovacím programem na počítači.

Jednotky ošetřovaly poraněného dřevorubce s masivním krvácením, hasiči byli písemně testování, prováděli tzv. první pomoc přes dveře, kdy smyslem tohoto úkolu bylo navádět přes nedobytné dveře přítele zraněné ženy, která následkem sebepoškození silně krvácela. Po zhruba 1,5 km pěšího přesunu lesem bylo nutné vyproštění zraněného amatérského jeskyňáře s následným vytažením na povrch.

Jednotky se musely postarat o rodiče dítěte, které bylo po vytažení ze studny resuscitováno, další stanoviště bylo také s malým dítětem, zraněném pádem z dětské prolézačky. Soutěžící yprošťovali zasypaného muže dlažebními kostkami, u kterého bylo podezření na Crush syndrom. Interní příhodu zastupovala cévní mozková příhoda, kterou hasiči odhalili po akutním otevření bytu.

Celá soutěž byla pod záštitou generálního ředitelství HZS ČR, s významnou podporou ze strany Školního výcvikového zařízení, střediska v Brně, finanční podporou České asociace hasičských důstojníků a také řady sponzorů, díky kterým se podařilo předat drobné dárky všem zúčastněným týmům.

Na 3. místě skončili hasiči z Olomouckého kraje, místo druhé obsadili hasiči Libereckého kraje a nejlepšími hasiči v poskytování předlékařské první pomoci pro rok 2015 bylo družstvo z Plzeňského kraje.

Podařilo se připravit velmi netradiční soutěž, která je časové, fyzicky a pravděpodobně i psychicky náročná. Poděkování patří sponzorům, rozhodčím, figurantům a organizační skupině soutěže.

za organizační skupinu
npor. Bc. Martin Türke
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet