Pátek 9. prosince 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Moravskoslezský kraj věnoval profesionálním i dobrovolným hasičům nové vybavení za 15 milionů

Detekční přístroje, radiostanice, hydraulická vyprošťovací zařízení, tlakové lahve, kanalizační rychloucpávky, zástěny k dopravním nehodám, spektrometry, dýchací přístroje i širokospektrální filtry darovali dne 8. října 2015 zástupci Moravskoslezského kraje jednotkám sboru dobrovolných hasičů obcí a Hasičskému záchrannému sboru MSK.

Na nákup vyčlenil kraj ze svého rozpočtu přes 15 milionů korun. HZS MSK obdržel od Moravskoslezského kraje vybavení v hodnotě 7 632 631 korun, JSDH vybavení za 7 594 878 korun. Obdarováno bylo přes 60 obcí.


Moderní vybavenost je důležitým faktorem při zásazích profesionálních i dobrovolných hasičů. Naši hasiči patří k nejlépe vybaveným jednotkám v republice a kraj dělá vše pro to, aby tomu tak bylo i nadále,

uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák


Technika, kterou mají hasiči k dispozici, zastarává a je nutné ji obměňovat. Vytipované potřebné vybavení proto každoročně věnujeme profesionálním i dobrovolným hasičům a také Policii ČR.

Moderní vybaveníspeciální technikou přispívá ke zvýšení provozuschopnosti složek integrovaného záchranného systému a ke zkvalitnění veřejné služby pro občany,

dodal 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Josef Babka.


Kraj věnuje jednotkám sboru dobrovolných hasičů (JSDHO) vybraných obcí MSK tuto techniku:

  • 10 sad hydraulických vyprošťovacích zařízení v hodnotě 4.644.222 Kč vč. DPH
  • Zástěny k dopravním nehodám – 26 ks – v hodnotě 520.003 Kč vč. DPH
  • Kanalizační rychloucpávky – 10 ks – v hodnotě 137.819 Kč vč. DPH
  • Detekční přístroje – 10 ks – v hodnotě 199.892 Kč vč. DPH
  • Tlakové láhve – 73 ks – v hodnotě 759.638 Kč vč. DPH
  • Radiostanice – 19 ks – v hodnotě 1.333.305,05 Kč

Kraj věnuje techniku profesionálním hasičům (HZS MSK):

2 spektrometry – v hodnotě 3.336.583 Kč vč. DPH 1000 širokospek­trálních filtrů – v hodnotě 949.850 Kč vč. DPH 2 sady hydraulických vyprošťovacích zařízení – v hodnotě 956.698,60 Kč vč. DPH 20 ks dýchacích přístrojů – v hodnotě 2.359.500 Kč vč. DPH

PhDr. Miroslava Chlebounová
Moravskoslezský kraj
Sdílet