Středa 19. června 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Taktické cvičení zaměřené na požár hradu Český Šternberk prověřilo profesionální i dobrovolné hasiče

Deset jednotek hasičů se zúčastnilo dne 13. října 2015 taktického cvičení v areálu hradu Český Šternberk. Majitel hradu pan Zdeněk Sternberg a jeho zaměstnanci dlouhodobě spolupracují s hasiči, přivítali proto nabídku uspořádat toto cvičení a ochotně umožnili jeho přípravu a realizaci.

Cvičení se konalo za plného provozu hradu. Během cvičení hrad navštívilo přes 150 turistů, kteří nebyli nijak omezeni. Hrad má pouze dva vchody a přístup k nim je možný úzkými členitými cestami. Přístupová cesta z hlavní silnice od západu vede k hlavní bráně, což je také vstup pro návštěvníky hradu. Brána a zatáčka za ní neumožňuje průjezd hasičských vozidel. Z jižní strany je přístup k hradu lesní cestou ze silnice č. 127. Za bránou je klenutý most vedoucí na Jižní nádvoří s kulatou věží. Tento prostor není přístupný veřejnosti a slouží výhradně majitelům hradu.

Dle plánu cvičení oznámila v 10 hodin kastelánka hradu Zuzana Míková požár v nejméně přístupné části hradu, ve druhém podlaží ve výstavní místnosti v budově malého zámku. Oznámila též, že se jedná o požár, který nejde zvládnout jednoduchými hasebními prostředky, ani ručními hasícími přístroji. Hrozí též nebezpečí, že se požár rozšíří na hlavní budovu hradu.

Námětem cvičení bylo zdolávání rozsáhlého požáru jedné z budov rozlehlého hradního komplexu s potřebou dodávky velkého množství vody. Činnost jednotek byla zaměřena na zajištění kontinuální dodávky hasební látky z čerpacího stanoviště u řeky suchovodem na horní nádvoří, odkud dopravní vedení pokračovalo po hradním ochozu na dolní nádvoří a hlavní bráně. Byla též zřízena další dvě čerpací stanoviště u řeky, od nich dvě dopravní vedení. Jedno přes hradby na dolní nádvoří a druhé pod hradním mostem vně hradu po silnici směrem k hlavní bráně. Vzhledem k převýšení, bylo nutné používat lezeckou techniku. V plánu cvičení též byla výměna prasklé hadice ve svahu.

Obec Český Šternberk leží v kopcovité oblasti Vlašimské pahorkatiny, nachází se v podhradí stejnojmenného hradu, tyčícího se nad řekou Sázavou již od počátku 13. století. V obci trvale žije asi 120 stálých obyvatel, díky hradu však v obci panuje čilý turistický ruch. Hrad Český Šternberk vyniká mezi ostatními hrady nejen svou dominantní polohou na skalnatém ostrohu nad říčním údolím, ale především vlastní stavbou, která dodnes prozrazuje složitý pevnostní charakter tohoto sídla. Původně gotický hrad byl několikrát přestavován a rozšiřován. Hrad v dnešní podobě se skládá z hlavního sídla s expozičními prostorami přístupnými veřejnosti a z obytné části majitele hradu, který zde trvale žije. V 18. století byl k hradu přistavěn malý zámek, ve kterém se dnes nachází byt správce, informace, pokladna pro návštěvníky, restaurace a sál pro výstavy.

Jedním z cílů cvičení bylo porovnání plánovaných a skutečných dojezdových časů a ověření požárně poplachových plánů. Cvičení bylo náročné i pro pracovníky KOPIS, kteří museli přijíždějící jednotky dle pokynů velitele zásahu odklánět k jednotlivým přístupovým cestám a čerpacím stanovištím.

Po ukončení cvičení poděkoval majitel hradu p. Zdeněk Sternberg všem hasičům a vyjádřil hlubokou úctu k jejich práci, jíž si velmi váží. Pozval všechny cvičící k prohlídce hradu. Všichni pak měli možnost navštívit prostory, do nichž není veřejnosti umožněn přístup, sklepy a půdu. Všechny jednotky pak využily možnost se s panem hrabětem vyfotit.

Zúčastněné jednotky

 • Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – územní odbor Benešov
 • stanice HZS Benešov
 • stanice HZS Vlašim
 • JSDH Divišov
 • JSDH Trhový Štěpánov
 • JSDH Vranov
 • JSDH Teplýšovice
 • JSDH Chotýšany
 • Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – územní odbor Kutná Hora
 • stanice HZS Uhlířské Janovice
 • JSDH Rataje nad Sázavou
 • JSDH Kácov
Sdílet