Pondělí 29. května 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 1/S: Zásahy v objektech a na zařízeních armády

Předmětem tohoto metodického listu je v souladu s právními předpisy stanovit zásady spolupráce mezi kompetentními orgány Armády ČR nebo jiných armád a jednotkami v objektech a zařízeních armády v případě vzniku požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí.

V objektech armády zasahují jednotky na vyžádání orgánu armády nebo na základě uzavřené dohody mezi HZS krajů a orgánem armády. Při ohlášení požáru jinou osobou se musí před výjezdem zkontaktovat s orgánem armády, který potvrdí nutnost výjezdu. Orgán armády je pro jednotky kontaktní osobou, která zajistí vyrozumění jednotky o všech zvláštnostech a nebezpečích, která jsou spojena s objektem a přilehlém okolí zásahu jednotek.

Uvedená osoba může být v souladu se zákonem vyzvána velitelem zásahu jednotek k osobní nebo věcné pomoci ze strany armády. Orgán armády není oprávněn ukládat veliteli zásahu úkoly.

Sdílet
Přiložené soubory
S_01_ACR.pdf zobrazit online PDF 138 kB