Sobota 24. července 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Neznámá látka na řece Moravě zaměstnává hasiče z několika stanic, zásah trvá několik dní

Únik nebezpečné látky do řeky Moravy byl nahlášen oznamovatelem v 16:23 hodin v Napajedlech u Chmelnické lávky. Na místo okamžitě vyrazili profesionální hasiči ze stanice Otrokovice s cisternou a motorovým člunem. Po příjezdu bylo potvrzeno, že se na vodní hladině nachází skvrna, vytvořená látkou neznámého charakteru.

Na pokyn velitele se jednotka přesunula až za most u autobusového nádraží v Napajedlech, a na místo události byla povolána další jednotka hasičů z Kroměříže se speciálním technickým automobilem. Na místo vyjel také velící důstojník ze Zlína, který si po příjezdu převzal velení.

Hasiči provedli položení asi 60 metrů norné stěny přes řeku Moravu tak, aby bylo zabráněno dalšímu úniku neznámé látky a bylo ji možné na hladině zachytit a jímat. Na místo události se dostavili také zástupci životního prostředí z Otrokovic a Napajedel, kteří společně s městskou policií a hasiči pátrali po zdroji úniku této látky. Jak bylo zjištěno, skvrna se „táhla“ až od čističky odpadních vod v Otrokovicích.

Pro zjištění druhu a zdroje neznámé látky byly odebrány vzorky. V dalším šetření pokračuje policie ve spolupráci se zástupci životního prostředí.

Z důvodu malého průtoku vody ponechávají hasiči nornou stěnu přes řeku Moravu až do zítřejšího dne. O dalším postupu se rozhodne v ranních hodinách.

16. 10. 2015, 18:00 hodin

Od ranních hodin pokračovali hasiči v likvidaci úniku neznámé látky do koryta řeky Moravy mezi městy Otrokovice a Napajedla. Jednotky profesionálů ze tří stanic se ji pokoušely odebrat pomocí speciálních sorbentů a olejových separátorů. Ani použití dvou druhů zařízení na jímání látek z vodní hladiny však nebylo příliš účinné. Hasiči proto aplikovali další sorbenty a ponechávají na řece nornou stěnu i nadále.

Během dnešního dne byly odebrány další vzorky. Na zjištění druhu látky a jejich zdroje spolupracuje policie a zástupci životního prostředí. V místech vpustí, odkud se dostala látka do koryta řeky, bylo navíc aplikováno několik sorpčních hadů.

Pro dnešní den byla činnost jednotek na místě ukončena a pokračovat se bude až za denního světla. Na místo se tak hasiči vrátí zítra ráno, kdy za pomoci dobrovolných jednotek a dalších člunů bude prováděn sběr zachycené látky ručně.

kpt. Ing. Pavel Řezníček
HZS Zlínského kraje
Sdílet